Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Riksintressen

Riksintressen

En av hällristningsfigurerna i Norrfors

I Västerbottens län finns 52 kulturmiljöer av riksintresse. Dessa platser är utvalda för att de speglar vår landsändas speciella historia. De representerar olika tider och olika verksamheter.

Tillsammans ger de en bild av länets historiska utveckling och länets kulturarv. De utgör en blandning av det storslagna och exklusiva och det mer vardagliga och småskaliga.

Syftet med att peka ut ”Riksintressen” är att dessa platser ska uppmärksammas för att inte skadas vid fysisk planering och markanvändning.

länsstyrelsens hemsida finns länets samtliga riksintressen förtecknade. 

.

 

Stalotomter i Remdalen

Stalotomterna i Remdalen, Vilhelmina ingår i ett riksintresse.

Strandnära lada vid Vindelälven

Hela Vindelälvens dalgång är ett riksintresse.

Svansele damängar

Svansele dammängar i Norsjö kommun är också ett riksintresse.