Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Vindeln

Vindeln

Edvinger, Kjell & Wennstdt Edvinger, Britta. 2015
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Meddelande nr 1:2015. Länsstyrelsen Västerbotten. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit. 2009.
Arkeologisk besiktning med anledning av ingrepp i fornlämningsområde RAÄ 123:1-3 på fastigheten Bjursele 1:9, Degerfors sn, Vindelns kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (848 kB).

Andersson, Berit & Granholm, Nina. 2008.
2008 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Vindelns kn, Degerfors sn. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (7,5 MB).

Smeds, Ronny. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av planerad berg- och moräntäkt inom del av fastigheten Östansjö 3:1, Manjaurliden,
Vindelns kn. Västerbottens län.
 Västerbottens Museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (1,5 MB).

Harju, Jonnny & Sandén, Erik. 2007. 
Rapport över arkeologisk delundersökning av Raä 484, Degerfors sn Västerbotten 1992. UMARK 48. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf

Karlsson, Nina. 2003. 
Miljöarkeologiska undersökningar av boplatsområden i anslutning till Raä 173, Raä 174 samt Raä 47, Holmträsk 1:20 samt Åman 2:1, Degerfors sn, Vindelns kn, Västerbottens län 2002. Miljöarkeologiska Laboratoriet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf

Huggert, Anders & Karlsson, Nina. 2001. 
Rapport över arkeologisk delundersökning av härdområdet fornlämning nr 173 samt markkemisk kartering av härdgruppen fornlämning 47, Holmträsk 1:20, Degerfors sn, Vindelns kn, Västerbottens län. UMARK 24. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet i samarbete med Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Rathje, Lillian. 1997. 
Rapport över rekonstruktion av fångstgropar, fornvårdsobjekt 58, Hednäs, Raä 22, Degerfors socken, Vindelns kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,9 MB).

Sandén, Erik. 1991. 
Inventering av boplatser av stenålderskaraktär längs delar av Sävaråns övre lopp 1991. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet.

Sundström, Susanne. 1991. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 475, Ekorrträsk 3:1, Degerfors sn, Västerbotten, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Sandström, Lars-Olof. 1977. 
Rapport, Boplats 16A Åmträsket. Åman 2:1, Degerfors sn, Västerbotten. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf

Westerdahl, Christer & Huggert, Anders. 1976. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar Raä 38:1, 113, 114:7, 118, 122 och 138 samt boplats 112 vid Arvavan, Degerfors sn, Vb, 1976. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Anesäter, Stig. 1971. 
Rapport över arkeologisk undersökning av två fångstgropar, Raä 77, Degerfors sn, Västerbotten. Västerbottens museum.

Anesäter, Stig. 1971. 
Rapport över undersökning av fångstgropssystem å Ekorrsele 2:11, 2:28 Degerfors sn, Västerbotten. Ek karta 22J 0c. F6789/69. Fornlämning, Degerfors sn nr 34, 63a, 63b. Västerbottens Museum.

Zachrisson, Inger. 1971. 
Ang. rapport över undersökning av fångstgropssystem å Ekorrsele 2:11, 2:28, Degerfors sn, Västerbotten. Ek. karta 22J0C. F 6789/6 Fornlämning, Degerfors sn nr 34, 63a, 63b. Västerbottens museum.

Rosander, Göran. 1964.
Rapport över arkeologisk undersökning samt restaurering av del av fångstgropssystemet Raä nr 20-22, Hednäs, Degerfors sn, Västerbottens län 10-25 augusti och 1-2 september 1964. Västerbottens museum.