Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Vilhelmina

Vilhelmina

Andersson, Berit. 2015
Sammanställning av projektet Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 307/15. Klicka för att ladda ner som pdf

Edvinger, Kjell & Wennstdt Edvinger, Britta. 2015
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Meddelande nr 1:2015. Länsstyrelsen Västerbotten. Klicka för att ladda ner som pdf

SundströmSundström. 2014.
Arkeologisk delundersökning av Raä 128, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum.
Klicka för att ladda ner som pdf

Hedman, Sven-Donald. 2011.
Arkeologisk utredning inför planerade dammsäkerhetshöjande  åtgärder vid Ransarens regleringsdamm, Vilhelmina kn. Västerbottens län. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2010
I det samiska rummet / Saemieh Saepmesne. Rapport över fältverksamhet 2009 i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Dnr 450/07. Klicka för att ladda ner som pdf 

Andersson, Berit. 2010.
Särskild arkeologisk utredning, Kittelfjäll 1:2, 1:3, 1:9, 1:10, 1:25, 1:26 m. fl. Vilhelmina kommun, Västerbottens län.
Västerbottens museum/Uppdragsverksamhetn. Klicka för att lada ned som pdf (680 k).

Andersson, Berit. 2010.
Fatmomakke samt riksintresset Svartsjöbäcksdalen, kunskapsunderlag med arkeologisk fördjupning. Vilhelmina sn & kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som pdf(2,7 MB)

Eliasson, Laila. 2009. 
Rapport över arkeologisk schaktkontroll vid Nyluspen och Norra Tresund, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned som PDF (836 kB).

Eliasson, Laila. 2009. 
Rapport över arkeologisk inventering på fastighet Saxnäs 1:37, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned som PDF (776 kB).

Lindqvist, Anna. 2009. 
Markhistorisk utredning av vityxne och dubbelbeckasinlokaler.Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (4,8 MB).

Andersson, Berit & Granlund, Nina. 2008. 
Fjällens kultur- och naturvärden Fornminnesinventering i tätortsnära miljöer samt Fotodokumentation av landskapets förändringar. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (11,5 MB).

Eliasson, Laila. 2008. 
Arkeologisk rapport över inventering av forn- och kulturlämningar på fastighet Klimpfjäll 2:8, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,1 MB).

Eliasson, Laila. 2008. 
Rapport över inventering av forn- och kulturlämningar i Grundsjö, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned som PDF (968 kB).

Eliasson, Laila. 2008. 
Arkeologisk rapport Saxnäs 9:35, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned som PDF (1,7 MB).

Andersson, Berit. 2007. 
Fornminnnesinventering 2007. Sorsele, Tärna & Vilhelmina socknar, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (2,2 MB).

Eliasson, Laila. 2007. 
Rapport över arkeologisk utredning inom fastigheten Granberg 1:2, Vilhelmina kommun. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned som PDF ( 864 kB).

Eliasson, Laila. 2007. 
Rapport angående arkeologisk besiktning av fornlämning 145 i Lieboda, Vilhelmina sn. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned som PDF (10,8 MB).

Olofsson, Anders. 2007. 
Osteologisk bestämning av 14C-datering av brända ben från stenåldersboplatser i Lappland. Vuollerim 600 år. Arkeologiska Rapporter 22. Vuollerim. Utdrag ur rapport. Klicka för att ladda ned som PDF (322 kB).

Wennstedt Edvinger, Britta. 2007
Stekenjokk. Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftspark, Vilhelmina socken och kommun. Västerbottens län. Arkeologicentrum i Skandinavien AB. Klicka för att ladda ner som pdf 

Andersson, Berit. 2006. 
Kulturhistorisk utredning Utvärdering av indikatorn Skyddade fjällmiljöer Marsfjällets naturreservat. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (2,2 MB).

Iregren, Elisabeth. 2004. 
Osteologisk rapport. Analys av benmaterial från boplatserna Raä 180, 190, 553, 554, 563, 577, Vilhelmina socken. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (4,9 MB).

Andersson, Berit & Heinerud, Jans & Robertsson, Anna. 2003. 
2001 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2003:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (3,8 MB).

Heinerud, Jans. 2003. 
Arkeologisk utredning Stornäs 1:6, 5:1 samt Olsberget 1:1, Vilhelmina resp. Sorsele sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (547 kB).

Heinerud, Jans. 2002. 
Fatmomakke - program för hänsynstagande och utveckling av ett unikt besöksmål - Etapp III Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (523 kB).

Kresa, Dan. 2002. 
Arkeologisk undersökning av två kokgropar vid Nästansjö, Raä 1651, Vilhelmina sn. Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,7 MB).

Rydström, Gunhild. 2002. 
Rapport över dokumentation av samiska härdar, Bäsksele 1:10 och 4:5, utan fornl. nr, Vilhelmina socken och kommun, Lappland, Västerbottens län. Skogsmuseet Rapport 4. Klicka för att ladda ner som pdf

Bolin, Hans & Edenmo, Roger. 2001. Projekt Uppdragsarkeologi - Övre Grundsjön, Vojmsjön och Lilla Mark. Rapport över arkeologiska undersökningar. Riksantikvarieämbetet Rapport 2001:1. Klicka för att ladda ner som pdf

Renck, Anna-Maria. 2001.
Fyndrapport, inventeringsfynd RAÄ 23 – 1184, Vilhelmina sn, Vilhelmina kn, Lappland, Västerbottens län. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen, Dokumentationsenheten. Klicka för att ladda ner som pdf 

Klang, Lennart & Stångberg, Andreas. 2000. 
1999 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Sorsele, Storuman och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2000:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (11,1 MB).

Klang, Lennart; Sanell, Charlotta & Stångberg, Andreas. 1999. 
1998 års fornminnesinventering i Västerbottens län Sorsele, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1999:2. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (11,1 MB).

Klang, Lennart & Rathje, Lillian. 1998. 
1997 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Dorotea, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1998:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (6,2 MB).

Klang, Lennart & Skålberg, Pia. 1997. 
1996 års fornminnesinventering i Västerbottens län Blaikfjällsområdet, Dorotea och Vilhelmina kommuner. Kunskapsavdelningen Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ned som PDF (3,2 MB).

Klang, Lennart & Skålberg, Pia. 1997. 
1996 års fornminnesinventering i Västerbottens län Tärnaområdet, Storumans och Vilhelmina kommuner. Kunskapsavdelningen Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ned som PDF (2,7 MB).

Flodström, Lars. 1996. 
Rapport över undersökning av boplats Raä nr 921, Vilhelmina sn, La, Vilhelmina kn, Luspen 1:1, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF(112K).

Nordqvist, Lennart. 1994. 
Registrering av kulturhistoriska lämningar i Marsfjällsområdet, Vilhelmina socken, Vilhelmina kommun, Lappland, Västerbottens län. Ajtté svenskt-fjäll och samemuseum. Klicka för att ladda ner som pdf

Nordqvist, Lennart. 1994. 
Registrering av kulturhistoriska lämningar vid Dalsjöfors kraftstation, Dalsjö, Vilhelmina socken, Vilhelmina kommun, Lappland, Västerbottens län. Ajtté svenskt-fjäll och samemuseum. Klicka för att ladda ner som pdf

Roslund-Forenius, Ylva. 1993. 
Arkeologisk rapport över förundersökning och undersökning inom Volgsjöforsens, Stenkullaforsens och Åseleforsens kraftverks inverkningsområde i Ångermanälven, Vilhelmina och Åsele socknar, Lappland. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Redigerad version Vbm. Klicka för att ladda ned som PDF (6,4 MB).

Sundström, Susanne. 1992.
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropssystem Raä 314, Vojmåsen 1:4, samt fångstgrop, Raä 480, Dalasjö 2:33, Vilhelmina sn, Lappland, Västerbottens län.
 Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Sundström, Susanne. 1991. 
Rapport över provundersökning av eventuell fångstgrop i fångstgropssystem, Raä 7, Åsele sn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottens museum.

Rathje, Lillian. 1991
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar, RAÄ 318, Dalasjö 1:22, Vilhelmina sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Gardeström, Sten. 1988. 
Rapport över arkeologisk undersökning av två fångstgropar, Raä 500, Vilhelmina sn, Lappland, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Nilsson-Mankok, Erik. 1986
Suövnie - om stalotomterKlicka för att ladda ner pdf

Renck, Anna Maria. 1985.
Fyndrapport, inventeringsfynd, komplettering RAÄ 1011, 1042 och 1076, Vilhelmina sn, Vilhelmina kn, Lappland, Västerbottens län. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen, Dokumentationsenheten.

Lundberg, Åsa. 1984. 
Arkeologisk Rapport över inventering och undersökningar av Maksjöns strandbundna fornlämningar och boplatser, 1981, Vilhelmina sn, Västerbottens län, Lappland. Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Lundberg, Åsa. 1984. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning 1099, Varris, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Holm, Stig. 1983. 
Rapport från genomgånget bränt benmaterial från Vilhelmina och Dorotea, Lappland. Stockholms universitet, Osteologiska forskningslaboratoriet. Klicka för att ladda ner som pdf

Spång, Lars-Göran. 1983. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 791 och 792, Tresund, Vilhelmina socken och kommun, Västerbottens län, juni 1978. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Spång, Lars-Göran. 1983. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, jordugn från järnåldern samt en samisk boplats från 1500-talet, Raä 553, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Umeå. Klicka för att ladda ner som pdf

Walukiewich, Ulla. 1983. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, Raä 977, Hansbo 1:3, Vojmsjön, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (10,9 MB).

Wijkander, Keith. 1983. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, Raä 572, Maksjö, Vilhelmina sn, La. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982. 
Rapport över arkeologisk inventering 1975-1978 av stränder vid reglerade sjöar och vattendrag inom Vilhelmina kommun, Del 1. Lappland: Kultsjön, Stalonsjön, Malgomaj, Varesen, Stensjön, Grundsjön, Insjön, Maksjön och Vojmsjön. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982. 
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-78. Del 2. Lokalerna Raä 8-239. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982. 
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-78, Del 3. Lokalerna Raä 240-529. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982. 
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-78, Del 4. Lokalerna Raä 530-915. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982. 
Fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-78, Del 5. Lokalerna Raä 917-999. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982. 
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-78. Del 6. Lokalerna A2-A12, F1-F17, H2-H42. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982. 
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn 1975-1978, Del 7. Lokalerna K1-K34, L1-L51. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982. 
Beskrivningar och fyndlistor från arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina sn, 1975-78, Del 8. Lokalerna Z1-Z55. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Flodström, Lars & Spång, Lars Göran. 1982. 
Bildbilaga, Arkeologisk inventering vid reglerade sjöar och vattendrag i Vilhelmina kommun 1975-1978, del 9, Diabilder 15285-15297, 15450-15493. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Löfgren, Maria. 1982. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar, Raä 318, Dalasjö, Vilhelmina sn och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (1,7 MB).

Carpelan, Christian. 1981. 
Arkeologiska undersökningar på en renvall med stalotomter i Remdalen, Vilhelmina sn. Helsingfors.

Lundberg, Åsa. 1981. 
Rapport över arkeologisk undersökning av skärvstensvallar Raä 639, 772, 773 och Raä 774 Stalon 1:1, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län maj 1980. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Forsberg, Lennart. 1980. 
Rapport över arkeologiska undersökningar av fornlämning Raä 765, Övre Lövliden 1:8, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Johansson, Tomas. 1980. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stensättning, Svanholmen (Kråkholmen), Varris, Vilhelmina socken, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Lundberg, Åsa & Sundström, Susanne. 1980. 
Arkeologisk rapport över undersökningar av delar av boplatserna Raä 132 och Raä 636, vid Malgomaj, Vilhelmina socken och kommun, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Melander, Jan. 1980. 
Rapport över arkeologisk undersökning av boplatsen Raä 562, vid f.d. Vojmsjöluspen, Nyluspen 1:18, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Melander, Jan. 1980. 
Rapport över arkeologisk undersökning av del av boplatsen Raä 636, Stalon 1:1, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Melander, Jan. 1980. 
Rapport över arkeologisk undersökning av del av fångstgropssystemet Raä 573, vid Gråtanån, Brännåker 1:10, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Melander, Jan. 1980. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 899 och 899 b vid Gråtanån, Brännåker 1:10, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Melander, Jan. 1980. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplatsen Raä 563 vid Vojmsjöluspen, Sjulsmark 1:18, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Melander, Jan. 1980. 
Rapport över arkeologiska undersökningar av del av boplatserna 236 och 770, Nordansjö 1:4 respektive Karlsbacka 1:6, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Melander, Jan. 1980. 
Rapport över inventering och provgropsundersökning kring Bullerforsens kraftstation, Vilhelmina sn och kn. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Rydström, Gunhild. 1980. 
Rapport över arkeologisk undersökning av skärvstensvall, Raä 577, Gråtanån, Vilhelmina sn, La. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Rydström, Gunhild. 1980. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats samt en jordugn från järnåldern, Raä 190 Brännåker 1:10, Vilhelmina socken, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Wallin, Jan-Erik. 1980. 
Rapport över naturgeografisk undersökning av Vojmsjöns och Gråtanåns utlopp, Vilhelmina socken, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Wallin, Jan-Erik. 1980. 
Vegetationsutveckling efter istiden vid Vojmsjöns utlopp, Vilhelmina socken, Lappland. En undersökning baserad på pollenanalys. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Forsberg, Lennart & Lundberg, Åsa. 1979. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats med skärvstensvall och jordugnar, Raä 188, Vojmsjön, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Forsberg, Lennart & Lundberg, Åsa. 1979. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplatser samt jordugn från järnåldern. Raä 132, 636, 773, 774. Malgomaj, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Melander, Jan. 1979. 
Rapport över arkeologisk undersökning av boplatsen Raä 519, Nordansjö 1:4, Vilhelmina sn, Västerbottens län, 1979. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Spång, Lars-Göran. 1979. 
Rapport över arkeologisk undersökning av jordugn eller s k härdgrop från yngre järnålder, Raä 518b, Vilhelmina socken, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Spång, Lars-Göran. 1979. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats med asbestkeramik mm. Raä 180 Vilhelmina socken, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (4 MB).

Melander, Jan. 1978. 
Rapport över arkeologisk undersökning av del av fornlämning Raä 235, Vilhelmina sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Melander, Jan. 1978. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 552, Vojmsjöluspen, Brännåker, Vilhelmina sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Norrman, Jan. 1978. 
Fatsjö kraftstation, Ångermanälvens flodområde, Vilhelmina sn, Lappland. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer Rapport. Uppdragsverksamhetetn 1979:33. Kulturhistorisk inventering 1978. Klicka för att ladda ner som pdf

Flodström, Lars. 1977. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 235, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Flodström, Lars. 1977. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 511, Vilhelmina sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Norrman, Jan. 1977. 
Rapport över kulturhistorisk inventering inom inverkningsområdena för Fatmomakke och Ransarluspens kraftstationer, Ångermanälven-Ransarån, Vilhelmina sn, Lappland 1977. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Spång, Lars Göran. 1977. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämningarna Raä 244, 236 och VLM:S1 (Raä 900), Varesen (Varris), Malgomaj, Vilhelmina socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Wijkander, Keith. 1977. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, Raä 551, Vilhelmina sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Falk, Lennart & Spång, Lars Göran. 1976. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 554, Vojmsjöluspen, Brännåker 1:70, Vilhelmina sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Spång, Lars Göran. 1975.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 503, Vilhelmina sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Tomtlund, Jan-Erik. 1975.
Arkeologisk rapport över undersökning av fornlämning Raä 859, Viken, Vojmsjön, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län, Lappland. Kulturhistoriska undersökningar Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Tomtlund, Jan-Erik. 1975. 
Arkeologisk rapport över undersökning av Raä 853, Vojmsjön, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum.

Tomtlund, Jan-Erik. 1975. 
Arkeologisk rapport över undersökning av Raä 854, Vojmsjön, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Tomtlund, Jan-Erik. 1975.
Arkeologisk rapport över undersökning av Raä 953, Vojmsjön, Vilhelmina sn och kn, Västerbottens län, Lappland. Kulturhistoriska undersökningar Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Robertsson, Ann-Marie. 1973.
Rapport över pollenanalytiska undersökningar av arkeologiska provserier från Vojmsjön, Vilhelmina kommun i södra Lappland. Sveriges Geologiska Undersökning (SLU). SGU 69802-7. Stockholm. Klicka för att ladda ner som pdf

Johansson, Tomas. 1972.
Rapport över utgrävning av fyndplats för vendeltida föremål, Maksjön, Vilhelmina sn, La. 1972 (Del av fornl. 356). Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (6,2 MB).

Pousette, Sven-Erik. 1964.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Saxån inom Ångermanälvens källområde, Vilhelmina socken, Lappland. 1962. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Hvarfner, Harald. 1959.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Malgomaj inom Ångermanälvens källområden, Vilhelmina socken, Lappland. 1957-1958. Del I: Text (Astrid Linder) Del II: Plan- och profilritningar med fyndförteckningar (II), kartor över jordprover och fosfatvärden, översiktskarta. Del III: Redogörelse från FFÖN. (Gunnar Westin) Del IV: Fotografier. Del V: Fotografier. Fotografier. Tillägg till del IV och V. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

O´Konor, Louise. 1958.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Kultsjön och Stalons kraftverk inom Ångermanälvens källområden, Vilhelmina socken, Lappland. 1957. Del I: Kultsjön. Text, plan- och profilritningar samt fotografier över stenålderslokal T 297 [raä 119] Del II: Saxån, Kultsjön, Kultsjöån, Bielite, Kaskalite samt Voullelite. Text och fotografier. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Linder, Astrid. 1957.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar. Malgomaj . Lappland. 1956. Del I: T ex, plan- och profilritningar samt översiktskarta. Del II: Fotografier till grävningsrapporten. Del III A: Fotografier. (Lars Bergström jr.) Del III B: Fotografier. (Lars Bergström jr.) Del IV: Arbeten utförda av Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i Övre Norrland. (Gunnar Westin 1957). Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Börjesson, E. 1955
En undersökning av Grapien vid Dåresvardo. Klicka för att ladda ner som pdf

Hvarfner, Harald. 1954.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Ångermanälvens källområden, Lappland, år 1954. Ransaren, Kultsjön, Malgomaj m.fl. Text och fotografier. Del.I: Malgomaj och Kultsjön. Fyndlokaler och grävningsundersökningar. Ransaren. Del II: Plan- och profilritningar. Kultsjön. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Santesson, O.B. 1930.
Stenåldersundersökningar i Ångermanland. Avskrift 1950. KVHAA.
Klicka för att ladda ner som pdf

Arkeologiskutredning
Införplaneradedammsäkerhetshöjandeåtgärdervid
Ransarensregleringsdamm,Vilhelminakommun,
Västerbottenslän.