Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Sorsele

Sorsele

Edvinger, Kjell & Wennstdt Edvinger, Britta. 2015
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Meddelande nr 1:2015. Länsstyrelsen Västerbotten. Klicka för att ladda ner som pdf

Sandén, Erik. 2015
Arkeologisk utredning inför dragning av markkabel, Östra Sandsjön - Sadiliden, Sorsele socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 627/15. Klicka för att ladda ner som pdf

Granholm, Nina. 2012.
Arkeologisk schaktkontroll i samband med ingrepp i fornlämningsområde på fastigheten Råstrand 1:18, Sorsele kn. Västerbotten län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Smeds, Ronny. 2012
Arkeologisk utredning vid Bredträsk i Sorsele socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner som pdf 

Smeds, Ronny. 2012
Arkeologisk utredning vid Verboberget i Sorsele socken och kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner som pdf 

Johansson, Ellinor. 2011.
Arkeologisk utredning av Gillesnuole kapellplats (RAÄ 565) inom fastighet Jillesnåle 2:11, Sorsele kn. Västerbottens län.Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Johansson, Ellinor. 2011
Kulturmiljöanalys för området Bredträsk i Sorsele kommun med anledning av en planerad vindkraftsetablering. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner som pdf 

Johansson, Ellinor. 2011.
Kulturmiljöanalys för området Verboberget i Sorsele kommun med anledning av en planerad vindkraftsetablering. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner som pdf 

Lindqvist, Anna. 2009. 
Markhistorisk utredning av vityxne och dubbelbeckasinlokaler.Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (4,8 MB).

Andersson, Berit. 2009.
Arkeologisk besiktning med anledning av avverkning och markberedning på fastigheten Saxnäs 2:51, Sorsele sn & kn. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (944 kB).

Thomas B Larsson (UmU), Radoslaw Grabowski (UmU), Göran Eriksson (SLU). 2009.
Arkeologisk delundersökning av boplatsvall, Raä 471:1, Sorsele sn, Västerbottens län, 2009. Institutionen för idé- och samhällsstudier. Umeå universitet. KLicka för att ladda ned som PDF (7,8 MB).

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2008.
Arkeologisk undersökning av RAÄ Sorsele 1372:1, vid Luspasjaure, Sorsele kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (5,3 MB).

Andersson, Berit. 2007. 
Fornminnnesinventering 2007. Sorsele, Tärna & Vilhelmina socknar, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (2,2 MB).

Eliasson, Laila. 2007. 
Rapport angående arkeologisk utredning inför nybrytning av skogsbilväg i Sorsele. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned som PDF (6,5 MB).

Andersson, Berit & Heinerud, Jans & Robertsson, Anna. 2003. 
2001 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2003:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (3,8 MB). 
 
Heinerud, Jans. 2003.
Arkeologisk utredning Stornäs 1:6, 5:1 samt Olsberget 1:1, Vilhelmina resp. Sorsele sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (547 kB). 

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001.
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman,Vilhelmina och Åsele kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (858 kB).

Klang, Lennart & Stångberg, Andreas. 2000. 
1999 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Sorsele, Storuman och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2000:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (11,1 MB).

Sandén, Erik. 2000. 
Arkeologisk utredning med anledning av planerade gruvor på Ersmarksberget, Sorsele sn, och vid Svärtträsk, Stensele sn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Klang, Lennart; Sanell, Charlotta & Stångberg, Andreas. 1999. 
1998 års fornminnesinventering i Västerbottens län Sorsele, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1999:2. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (9,2 MB).

Flodström, Lars. 1996. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgrop, fornlämning Raä nr 549 i Sorsele sn, La. Sorsele Åbacka 1:3, Västerbottens län. Västerbottens museum.

Lundberg, Åsa. 1994. 
Arkeologisk rapport över delundersökning av boplatsvall/skärvstensvall Raä 277, Sandsjön 1:17 och 1:22, Sorsele sn, Västerbottens län, Lappland. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,5 MB).

Gardeström, Sten. 1986. 
Rapport över arkeologisk undersökning av tre fångstgropar, Raä 214 och 220, vid Flakaträsk, Sorsele sn, Lappland. Västerbottens museum.

Löfgren, Maria. 1983. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats: Raä 733, Öv Sandsele, Sorsele sn o kn, Lappland. Västerbottens museum.

Mellander, Jan. 1980. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar Raä 148 och 468, Gautsträsk, Sorsele sn, Lappland. Västerbottens museum.

Jannok-Porsbo, Susanna & Sundlin, Harald. 1979. 
Rapport Arkeologisk undersökning 1976. Fornlämning 568, lappvall, Sorsele sn, Lappland. Uppdragsverksamheten 1979:31. Rapport. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. Stockholm.

Sander, Annika. 1978. 
Rapport över undersökning av stalotomter. Fornlämning nr 534, Rikarjaure, Sorsele sn, Lappland. Skellefteå museum.

Sander, Annika. 1978. 
Rapport över undersökningar av fornlämningar vid Biellojaure Raä 1220, Sorsele sn. Skellefteå museum.

Broadbent, Noel. 1971. 
Dokumentation av torvkåta å Kungaudden, Forsavan, Sorsele sn, Västerbottens län. Klicka för att ladda ner som pdf

Sundqvist, Lennart. 1971. 
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid H.M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Västerbotten. 10/8- 21/8 1971. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Gustafsson, Peter & Sundqvist, Lennart. 1970. 
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid H.M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Västerbotten. 8/8- 23/8 1969. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Gustafsson, Peter & Sundqvist, Lennart. 1969. 
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid H.M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Västerbotten. 12/8- 22/8 1969. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Sundqvist, Lennart & Gustafsson, Peter. 1968. 
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid H.M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Västerbotten. 10/8- 19/8 1968. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Sandgren, Catarina & Christiansson, Hans. 1967. 
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid H.M. Konungens fiskestuga vid Forsavan, Sorsele sn, Västerbotten. 11/8-18/8 1967. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Dandanell, Birgitta. 1963. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Storjuktan, Juktån, Ume älv, Sorsele sn, Lappland. 1960. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 

Ingen författare angiven. 1956.
Byarna vid Storjuktan och Fjosokken i Sorsele socken. Folkmåls- ooch folkminnesundersökningen i Övre Norrland. Preliminär rapport över etnologisk-kulturhistoriska undersökningar 1955-56. Del 1. TEXT. Klicka för att ladda ner som pdf