Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Skellefteå

Skellefteå

Andersson, Berit & Johansson, Ellinor. 2015
Rapport över förundersökning av boplats, RAÄ Jörn 238:1, samt slutundersökning av fångstgropar, RAÄ Jörn 251:1, 254:1, 271:1 samt 850 längs väg 890 sträckan Myrheden - Grönbo, fastigheter Kaxen 2:6, Åselet 11:1, 1:32 & 2:20, Jörn socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 446/15. Klicka för att ladda ner som pdf

Liedgren, Lars. 2015.
Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 343, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län. 2015. Silvermuseet Rapport 70. Klicka för att ladda ner som pdf

Sandén, Erik. 2015.
Arkeologisk utredning i tre områden runt Björkdalsgruvan, Skellefteå socken & kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 737/15. Klicka för att ladda ner som pdf

Liedgren, Lars. 2014.
Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 508, Lövånger sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014. Silvermuseet Rapport 69. Klicka för att ladda ner som pdf

Liedgren, Lars. 2014.
Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 621, Lövånger sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014.
Silvermuseet Rapport 68. Klicka för att ladda ner som pdf.

Liedgren, Lars. 2014.
Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 343, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014.
Silvermuseet Rapport 67. Klicka för att ladda ner som pdf.

Smeds, Ronny. 2014
Fördjupad arkeologisk utredning av RAÄ Skellefteå socken 178, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 241/14. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit & Granholm, Nina. 2013
Arkeologisk slutundersökning av boplatsgrop, RAÄ nr Skellefteå stad 626:1, Skellefteå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamhetn. Dnr 379/13. Klicka för att ladda ner som pdf 

Andersson, Berit. 2013
Skogens KulturArv I Kvarkenregionen2 - verksamheter under 2012, Västerbottens län. Västerbottens museum / Skogens KulturArv I Kvarkenregionen. Klicka för att ladda ner som pdf

Larsson, Thomas B. 2013
Hällmålningarna på Finnforsberget, Skellefteå sn, Raä 118 och 123, Västerbottens län, med dokumentationsbeskrivning av Sven-Gunnar Boström. UMARK 65, 2013. Institutionen för Idé- och samhällsstudier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf

Liedgren, Lars. 2013
Arkeologiska undersökningar av sex härdar i Jörn och Byske socknar, Skellefteå kommun, Västerbotten. Silvermuseet, Rapport 64. Klicka för att ladda ner som pdf 

Andersson, Berit. 2012
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av kulturlämningar i Bygdeå och Nysätra sn, Robertsfors kn samt Byske sn, Skellefteå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf 

Liedgren, Lars. 2012
Arkeologisk undersökningar av fyra härdar i Byske sn, Skellefteå kn, Västerbotten 2012. Silvermuseet Rapport 61. Klicka för att ladda ner som pdf

Olofsson, Anders. 2012.
Rapport över arkeologisk delundersökning av hällmålningslokal och kvartsitbrott Finnforsberget, RAÄ 118 och 123, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län, 2011. Skellefteå museum 2012. Dnr 179/2008. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit. 2011
Arkeologisk delundersökning av ev. kapellplats RAÄ nr Lövånger 523:1, Lövångers kappelansbord 1:3, Skellefteå kn. Västerbottens län. Skogens kulturarv i Kvarkenområdet/Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit. 2011.
Skogens KulturArv I Kvarkenregionen 2 - verksamheter under 2011, Skellefteå kn, Västerbottens län. Skogens kulturarv i Kvarkenregionen/Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Hedman, Sven-Donald. 2011.
Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt med upplagsplatser på fastighet Nordanås 2:1, Jörns sn, Skellefteå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Viklund, Karin. 2011.
Mångbyn, Lövångers sn, Skellefteå kommun, Västerbotten. 
Umeå universitets seminariegrävning 1983.
 UMARK 63. Klicka för att ladda ner som pdf

Sandén, Erik & Andersson, Berit. 2009.
SKAIK  Skogens Kulturarv I Kvarkenregionen –  inventeringar i Lövångers socken, Västerbottens län.
Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som pdf (10,8 MB)

Johansson, Lage. 2008.
Kulturvärdesinventering inför utvidgad gruvverksamhet,Kankberg, Jörns socken, Skellefteå kommun. RapportSkellefteå museum 2008. Klicka för att ladda ned som PDF (6,7 MB). 

Andersson, Berit. 2007. 
Rapport över arkeologisk undersökning av Svs nr 728, boplats & Svs nr 729, stensamling, Skellefteå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (1,3 MB).

Fossum, Birgitta. 2007. 
Samisk närvaro vid Västerbottenskusten. Rapport från utredning om samisk närvaro vid kusten, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (3,5 MB).

Johansson, Lage. 2007.
Kulturvärdesinventering inför utvidgat sandmagasin, Björkdalsgruvan, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum 2007. Klicka för att ladda ned som PDF (3,6 MB). 

Johansson, Lage. 2007.
Kulturvärdesinventering och analys av påverkan på kulturmiljöer. Vithatten, Arvidsjaurs och Jörns sn, Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län och Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,5 MB).  

Sandén, Erik. 2007.
Arkeologisk utredning inför eventuell gruvbrytning vid Maurliden, Norsjö kommun och Älgträsk, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Västerbottens Museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (6,2 MB). 

Klang, Lennart. 2006-2007
Norrbotniabanan, järnvägsutredning 120, delen Robertsfors - Ostvik. Kulturmiljöanalys hösten/vintern 2006/2007. Med tillägg för justerade korridorer 061221.Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner som pdf

Lindgren-Hyvönen, Britta. 2006. 
Arkeologisk förundersökning av Raä 228, Gamla Falmark, Bureå socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (1,3 MB).

Viklund, Karin, 2006. 
Kungsgropen,Skellefteå Kaplansbord 2:4, Skellefteå sn/kn, Västerbottens län. Miljöarkeologisk delundersökning. Miljöarkeologiska laboratoriet. Rapport nr 2006-007. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ned som PDF (2,4 MB).

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2005. 
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland 2004. Antikvarisk rapport Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (7,4 MB).  

Broadbent, Noel. 2005. 
Excavation Report. Grundskatan Lappsandberget Jungfruhamn Raä 70 Stora Fjäderägg Snöan Lövånger Kyrkstad, Västerbottens län, Sweden. Arctic Studies Center december 2005. Klicka för att ladda ned som PDF (4,6 MB)

Östlund, Olof. 2005. 
Rapport arkeologisk delundersökning Kungsgropen, Skellefteå Kaplansbord 2:4.Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,3 MB).

Johansson, Lage. 2004. 
Särskild arkeologisk utredning, väg 364, delsträcka Travbanan - E4, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Rapport Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned som PDF (40,7 kB). 

Rathje, Lillian. 2004. 
Kungsgropen. Förundersökning i området för en förmodad äldre hamn och för äldre kyrkstadsbebyggelse vid landsförsamlingens kyrka i Skellefteå, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (7,8 MB).

Viklund, Karin, 2004. 
Miljöarkeologisk undersökning av jordprover från Kungsgropen,
Skellefteå kyrkstad, Västerbottens län. Miljöarkeologiska laboratoriet. Rapport nr 2004-029. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ned som PDF (2,3 MB).

Andersson, Berit. 2003. 
Rapport arkeologiska slutundersökningar av Raä 18 & 264, Bureå sn samt Raä 630, 631 & 632, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län föranledda av ny vägsträckning av E4 delen Yttervik-Tjärn samt ny avfart Skelleftehamn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (65 MB). 

Rathje, Lillian. 2003. 
Provundersökning av fornlämning Raä 508 i Böle 3:4, Lövånger socken, Västerbottens län. UMARK 29. Arkeologisk Rapport. Institutionen för arkeologi. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf

Johansson, Lage. 2003.
Kulturvärdesinventering för området Gillervattnet - Bjurliden. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned som PDF (3,82 MB).

Johansson, Lage. 2002.
Flottningslämningar i Byskeälven - dokumentation och kunskapssammanställning samt bevarandeförslag, sträckan Gideonholmen - Strandfors. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,1 MB). 

Storå, Jan. 2002.
Osteologisk analys av ben från tomtningslokaler i Övre Norrlands skärgård. Grundskatan, Bjuröklubb, Jungfruhamn, Snöan samt Storrebben. Möten i Norr. Klicka för att ladda ner som pdf

Östlund, Olof. 2002. 
Arkeologisk förundersökning, Medle 2:12 och 2:31, Två skärvstensförekomster, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Östlund, Olof. 2002. 
Arkeologisk slutundersökning, Medle 2:31, En förmodad fångstgrop, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum.

Skålberg Sjöberg, Pia. 2001. 
Arkeologisk utredning, Innevik 50:2 och 19:10, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län och landskap. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Viklund, Karin. 2000. 
Utplockning och 14C-datering av kol från förmodade fornlämningar på Bureå 1:2, Bureå socken, Skellefteå kommun, Västerbotten Miljörarkeologiska laboratoriet, Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998. 
Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av planerad ny vägsträckning AC 26020 - E4 delen Yttervik-Tjärn, samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Aronsson, Mårten. 1998. 
Skadebilden beträffande fasta fornlämningar och övriga kulturmiljövärden. Meddelande 9-1998. Skogsstyrelsen Jönköping. Klicka för att ladda ned som PDF (460 kB).

Huggert, Anders. 1997. 
Rapport över arkeologisk räddningsundersökning av två tillverkningsplatser inom boplatsen fornlämning nr 172, Bursiljum 1:20, Burträsk sn, Skellefteå kn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Östlund, Olof. 1997. 
Arkeologiskt forskningsprojekt Harrsjön, Bureå sn, Västerbotten 1991-95. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned som PDF (3,2 MB). 

Östlund, Olof. 1996. 
Rapport över arkeologisk slutundersökning av stensättningar raä 179. Risberget, Hedensbyn, Skellefteå sn och kommun. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned som pdf.

Östlund, Olof. 1996.
Rapport över arkeologisk förundersökning av mellanneolitisk boplats på fastigheten Gärdsmark 10:1, Skellefteå sn, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned som PDF (734kB).

Räihälä. Oili. 1995. 
Arkeologisk förundersökning samt slutundersökning av stenåldersboplatsen raä 335, Slind. Skellefteå sn och kommun. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Lindström, Inge. 1993. 
Rapport över arkeologisk undersökning gällande Raä nr 488, Lövånger socken, Ek karta: 22L 2F SÖ. Klicka för att ladda ner som pdf

Lindqvist, Anna-Karin. 1993. Arkeologisk provundersökning av boplats vid Hamptjärnen, Bureå sn, Västerbottens län. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf

Peck, Björn. 1993. 
Fornminnesinventering i Västerbottens län 1993. Arbetshandlingar och PM Nr 1993:6. Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå.

Peck, Björn. 1993
Resultat av arkeologisk utredning av E4:ans nya sträckning mellan Byske och Åbyn, Västerbotten. Arbetshandlingar och PM nr 1993:7. Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner som pdf

Sundqvist, Lennart & Nygren, Katrine. 1993. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämningarna nr 642 och 643 i Tåme, Byske socken, Västerbotten 1993. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Sandén, Erik. 1991. 
Inventering av boplatser av stenålderskaraktär längs delar av Sävaråns övre lopp 1991. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet.

Huggert, Anders. 1989. 
Ang arkeologisk räddningsundersökning av tillslagningsplats från stenåldern å hyggesberett område, Bursiljum 2:18, Burträsk sn, Skellefteå kn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som pdf (452K).

Huggert, Anders. 1989. 
Fältanteckningar rörande arkeologisk undersökning av stenåldersboplatsen fornlämning nr 32 i Burträsk sn, Västerbotten. 1970. Västerbottens museum.

Huggert, Anders. 1988.
Rapport över arkeologisk räddningsundersökning av stenåldersboplats i Burträsk, Bursiljum 1:22, Burträsk sn, Västerbotten 1987-(88). Västerbottens museum.
Klicka för att ladda ned som pdf (936K)

Wennstedt, Britta. 1988. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stensamling vid Blankselet, Raä nr 204 i Jörn sn, Vb 1988. Arbetshandlingar och PM Nr 1988:8 Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner som pdf

Broadbent, Noel. 1987. 
Iron Age and Medieval Seal Hunting Sites. Archaeological investigations at Bjuröklubb, Västerbotten, Northern Sweden, Part 1. Center for Arctic Cultural Research. Research Reports Nr 5. Umeå university.


Gardeström, Sten. 1987. 
Rapport över arkeologisk inventering och undersökning av stenåldersboplats och odlingsrösen vid Gillervattnet, Skellefteå sn och kn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Forsberg, Lennart. 1984. 
Rapport över kulturhistorisk inventering inom inverkningsområdet för Älglunds kraftstation, Rickleån, Burträsk sn, Skellefteå kn. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Jansson, Seth. 1983. 
Vrakfyndet i Gärdviken vid Bjuröklubb, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Lundberg, Åsa. 1983. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 32, Backviken 1:18, Västervik, Burträsk sn, Skellefteå kn, Västerbotten. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Lundberg, Åsa. 1983. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 46, Bygdsiljum 7:8, Burträsk sn, Skellefteå kn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Sundqvist, Lennart. 1983. 
Rapport över undersökningar av områden kring boplatserna nr Raä 79 Garaselviken, Jörn sn och nr Raä 67, Lappviken, Jörn sn, Västerbotten. Västerbottens museum i samarbete med Nordarkeologi och Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Sundqvist, Lennart. 1982. 
Rapport över undersökningar av områden kring boplatserna nr Raä 79 Garaselviken, Jörn sn och nr Raä 67, Lappviken, Jörn sn, Västerbotten. Västerbottens museum i samarbete med Nordarkeologi och Skellefteå museum.

Sander, Annika. 1981. 
Rapport över undersöknng av källargrund. Klosterholmen raä 11, Bureå sn, Skellefteå kommun. Skellefteå museum.

Åslin, Ulla-Brita. 1981. 
Rapport över undersökning av kokgrop vid Lappviken, Garaselet, Raä 67, Jörn sn, Västerbotten. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Siw & Sundqvist, Lennart. 1980. 
Rapport över undersökning av senmedeltida boplats med husgrund vid Lappviken, Garaselet, Raä 67, Jörn sn, Västerbotten. Del I: rapportdel med bilagor exklusive fyndlista 1977-1980. Skellefteå museum.

Andersson, Siw & Sundqvist, Lennart. 1980. 
Rapport över undersökning av senmedeltida boplats med husgrund vid Lappviken, Garaselet, Raä 67, Jörn sn, Västerbotten. Del II, fyndlista 1977-1980. Skellefteå museum.

Andersson, Siw. 1980. 
Rapport över undersökning av boplats vid Åkulla 1:4, Raä 37, Jörn sn, Västerbotten, 9-24/6 1980. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Gustafsson, Peter. 1980. 
Rapport över undersökning av fornlämning Bureå sn nr 66, i Övre Bäck, Bureå sn, Vbn. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Broadbent, Noel. 1976. 
Report of the Investigation of Quartz Quarries on Fromberget and Degerberget, Gummark, Skellefteå kn, Västerbotten. Uppsala universitet.

Sundqvist, Lennart. 1975. 
Berättelse över de arkeologiska utgrävningarna och de etnologiska upptecknings- och inventeringsarbetena i området omkring Kåtaselet, kommundelen Jörn i Skellefteå Kommun, Västerbotten under åren 1969 - 1974. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Sundqvist, Lennart. 1975. 
Preliminär rapport över undersökningarna av stenåldersboplatsen vid Garaseletviken, Raä 79 Jörns sn, Västerbotten. Västerbottens museum i samarbete med Nordarkeologi och Skellefteå museum.

Broadbent, Noel. 1974. 
Excavation report: The Lundfors A site, Skellefteå kommun, Västerbotten, Northern Sweden. Uppsala universitet.

Magnusson, Ylva. 1974. 
Rapport. Arkeologisk undersökning av fornlämning 24, Morön, Skellefteå stad, Västerbotten. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 

Sundqvist, Lennart. 1974.
Preliminär rapport 1969-1975 över undersökningarna av stenåldersboplatsen vid Garaselviken, Raä 79, Jörn sn, Västerbotten. Västerbottens museum i samarbete med Nordarkeologi och Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Sundqvist, Lennart. 1973. 
Kulturhistorisk inventering av byarna Kåtaselets och Hembergs omgivningar, Jörns sn, Västerbotten. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Westerlund, Ernst. 1973. 
Byske älvdal. Rapport från bebyggelseundersökning åren 1972-73. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Westerlund, Ernst. 1973. 
Byske älvdal. Rapport från bebyggelseundersökning åren 1972-73. Skellefteå museum. Bildbilaga. Klicka för att ladda ner som pdf

Jansson, Ingmar. 1971.
Rapport om undersökningen av de stenåldersboplats vid Skellefteälven; Åkulla 1:4, Jörns sn, Västerbotten. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner som pdf

Westerlund, Ernst. 1971. 
Rapport från arkeologiska utgrävningar sommaren 1971 i Liden, Klutmark, Slind, Medle och Kusmark i Skellefteå socken, VBTNs län. Skellefteå museum.

Arwill, Elisabeth. 1970. 
Preliminär rapport över undersökning av boplats vid Östra Falmark 10:45, 10:23 III, Bureå sn, Västerbotten. 22/6 - 4/8 1970. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Broadbent, Noel. 1970. 
Preliminary report of the excavation of the Lundfors stone age site Gummark 515 IV Skellefteå S:n, K:n, Västerbotten. 1968, 1969, 1970. Nordarkeologi.

Gustafsson, Peter. 1970. 
Rapport över undersökning av ett gravröse på Sundsheden i Nedre Bäck, Bureå under juli och augusti månader 1970. Skellefteå museum.

Huggert, Anders. 1970
Fältanteckningar rörande arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, fornlämning nr 32 Burträsk sn, Västerbotten. Klicka för att ladda ner som pdf

Huggert, Anders. 1970. 
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid Strandholm 1:4, Burträsk sn, Västerbotten. 18/6 - 31/7 1970. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ned som pdf (8800K).

Arwill, Elisabeth. 1969. 
Preliminär rapport över undersökning av boplats vid Östra Falmark 10:45, Bureå sn, Västerbotten. 22/6 - 8/8 1969. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Arwill, Elisabeth. 1969. 
Preliminär rapport över undersökning av boplats vid Östra Falmark 1045, Bureå sn, Västerbotten. 1/7 - 8/8 1969. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Berglund, Joel. 1969. 
Preliminaer rapport over undersøgelse af stenaldersboplads ved Heden 1613, Klutmarks by, Skellefteå, Västerbotten, 2/7 - 8/8 1969. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Huggert, Anders. 1969. 
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid Strandholm 1:4, Burträsk sn, Västerbotten. 16/6 - 27/7 1969. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Westerlund, Ernst. 1969. 
Preliminär rapport rörande arbeten som under 1969 utförts på den s.k. Klosterholmen i Bureå, Bureå sn. Skellefteå museum.

Huggert, Anders. 1968. 
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid Strandholm 1:4, Burträsk sn, Västerbotten. 1/7 - 6/8 1968. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Johnsen, Barbro. 1968. 
Preliminär rapport över provundersökning av stenåldersboplats vid Backa 1:8, Byske sn, Västerbotten. 16 - 30 juli 1968. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Sandgren, Catharina. 1968. 
Preliminär rapport över undersökningarna av stenåldersboplats vid Bjurselet 33, Byske sn, Västerbotten, 1 juli - 2 augusti 1968. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Willebrand, Ann-Margreth. 1968. 
Preliminär rapport över provundersökning av stenåldersboplats vid Lundfors, Gummark 515 IV Skellefteå, Västerbotten. 1 juli - 7 augusti 1968. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Huggert, Anders. 1967. 
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid Strandholm 1:4, Burträsk sn, Västerbotten. 3/7 - 28/7 1967. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Brunk, Wille. 1965. 
Preliminär rapport över undersökningarna av stenåldersboplats vid Bjurselet 33, Byske sn, Västerbotten, 21 juni - 7 augusti 1965. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Brunk, Wille. 1965. 
Rapport över provgrävningar av stenåldersboplats vid Kusmark 1:15 - 1:16 Skellefteå sn, 28 juli - 7 augusti 1965. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Brunk, Wille. 1964. 
Preliminär rapport över undersökningarna av stenåldersboplats vid Bjurselet 33, Byske sn, Västerbotten, 28 juni - 6 augusti 1964. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Westerlund, Ernst. 1964. 
Rapport beträffande vissa fornvårdsarbeten som åren 1963-1964 utförts som statliga reservarbeten i Skellefteå och Bureå socknar. (Yttervik, Bureå socken, och Tjärn, Skellefteå socken). Skellefteå museum.

Kolm, C.R. 1963. 
Kulturhistoriska broinventeringen. Nr 63/63. Lejonströmsbron, Pålbölebron, Tväråbron. Riksantikvarieämbetet. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv). Klicka för att ladda ner som pdf

Lundholm, Kjell. 1963. Preliminär rapport över undersökningarna av stenåldersboplats vid Bjurselet 33 , Byske sn, Västerbotten, juli 1963. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Westerlund, Ernst. 1962. 
Övre och Nedre Bäck, Kåsböle, Daglösten. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Christiansson, Hans. 1962. 
Rapport över provundersökning av fyndplats för flintyxor vid Bjurselet 33 , Byske sn, Västerbotten. 1 - 15 juli 1962. Ingår i Nordarkeologi 1962 - 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Westerlund, Ernst. 1960-62.
Storkåge. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1960. 
Maltjäln, Gravlund och Perstorp. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur. Skellefteå museum.

Westerlund, Ernst. 1958. 
Rapport över arkeologisk undersökning av kokgrop å nordost­sluttningen av Jönsberget, Ersmark, Skellefteå sn, Västerbotten. Oktober 1958. Skellefteå museum.

Linder, Astrid. 1956.
Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 639 inom Finnforsens dämningsområde, Skellefte älv, Skellefteå socken, Västerbotten. Riksantikvarieämbetet. Klicka för att ladda ner som pdf

Westerlund, Ernst. 1955. 
Rapport över arkeologisk undersökning av gravrösen, Raä nr 78, Ersmark, Skellefteå sn, Västerbotten 30-31 juli 1955. Skellefteå museum.

Westerlund, Ernst. 1953.
Yttervik. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur VIII. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Ragvaldsträsk. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst, uppodling och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur II. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Finnträsk. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur III. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Kroksjön. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur IIII (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Klintforsliden. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur V (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Östra Nyliden och Stavbäck. Ett bidrag till kännedomen om byarnas uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur VI (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Östra Stavaträsk. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur VII. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1949.
Rapport över arkeologisk undersökning av gravfältet Raä nr 44, Trollkläppen, Degerbyn, Skellefteå sn, Västerbotten 13-17 september 1949. Skellefteå museum.

Jansson, Sverker. 1946.
Rapport över de arkeologiska undersökningarna av Rickleåns vattenområde i Västerbotten omfattande Risåns, Sikåns och Tallåns vattensystem samt sjöarna Andersvattnet, Stora Bygdeträsk och Bjursjön år 1945. Ang Knut Tinnbergs inventering. Del 1 - 2. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Ekewall, A.F. 1882.
Berättelse om undersökning af grafrösen å Westerbottens kustland söder om Skellefteå elf werkstäld år 1882 af A.F. Ekewall, Häradshöfding. Avskrift.

Ekewall, A.F. 1880.
Berättelse om undersökning av grafrösen å Westerbottens kustland norr om Skellefteå elf werkstäld år 1880 af A.F. Ekewall, Häradshöfding. Kopia av avskrift.