Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Norsjö

Norsjö

Lindström, Pernilla. 2014
Trädgårdsantikvarisk rapport - Inventering av Dahlbergsgårdens trädgård. Bastutjärn 1:27 och 1:28, Norsjö kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum 2014. Ske mus dnr 159/2013. Lst dnr 434-1367-2013. Klicka för att ladda ner som pdf.

Johansson , Lage. 2009. 
Kulturvärdesinventering för planerad kraftledning från Ytterberg, Malå till Örträsk, Norsjö, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned som PDF (3,6 MB).

Sandén, Erik. 2007. 
Arkeologisk utredning inför eventuell gruvbrytning vid Örträsk, Norsjö kommun, Västerbottens län.
 Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (128 kB).

Sandén, Erik. 2007.
Arkeologisk utredning inför eventuell gruvbrytning vid Maurliden, Norsjö kommun och Älgträsk, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Västerbottens Museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (6,2 MB).

Granholm, Nina. 2006. 
Skogens kulturarv i Övre Norrlands inland. Antikvarisk rapport, Lycksele och Norsjö kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (6,5 MB).

Lindgren-Hyvönen, Britta & Olofsson, Anders. 2006. 
Arkeologisk utredning av Brännanområdet, Norsjö 56:22, 6:36 m fl, Norsjö sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/UppdragsverksamhetenKlicka för att ladda ned som PDF (1,4 MB). 

Sander, Annika. 1980. 
Rapport över undersökning av härdar m.m, Malådalen 3:1, Malå sn, Norsjö kn, Västerbotten. Skellefteå museum.

Sander, Annika. 1975. 
Rapport över partiell undersökning av en stenåldersboplats vid 01-Ersaselet, Södra Mensträsk (S Mensträsk 3:26), Norsjö sn, Västerbotten, 8-26 september 1975
. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Allard, Elisabeth. 1972. 
Rapport över kulturhistorisk undersökning inom inverkningsområdet för Rengårds kraftverk, Skellefte älv, Norsjö sn, Västerbotten.
 Riksantikvarieämbetet rapport 1972 B15. Arkeologisk undersökning 1965. Stockholm.

Pousette, Sven-Erik. 1960. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Vargforsens kraftverk, Skellefte älv, Norsjö sn, 1959. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Westerlund, Ernst. 1955. 
Norsjö. Uppgifter jämväl om Kvavisträsk, Arnberg, Heden, Kläppen, Bodan, Finnäs och Berget m fl. 
Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur XIV. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1953. 
Risliden. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling.
 Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur IX. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Jansson, Sverker. 1946.
Rapport över de arkeologiska undersökningarna av Rickleåns vattenområde i Västerbotten omfattande Risåns, Sikåns och Tallåns vattensystem samt sjöarna Andersvattnet, Stora Bygdeträsk och Bjursjön år 1945.
Ang Knut Tinnbergs inventering. Del 1 - 2. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.