Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Nordmaling

Nordmaling

Andersson, Berit. 2014
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Sävar, Umeå & Hörnefors sn, Umeå kn samt Nordmalings sn, Nordmalings kn, Västerbottens län.Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Smeds, Ronny. 2012
Arkeologisk utredning i Ava, Nordmaling samt Örnsköldsviks kommun, Västerbottens respektive Västernorrlands län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 157/12. Klicka för att ladda ner som pdf

Johansson, Ellinor. 2012
Kulturhistorisk analys av området Ava i Nordmalings kommun med anledning av en planerad vindkraftsetablering. Västerbotten museum / uppdragsverksamheten Dnr 157/12. Klicka för att ladda ner som pdf

Hedman, Sven-Donald. 2011
Arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför planerad vindkraftsutbyggnad vid Storfall, Nordmalings kommun, Västerbottens länKlicka för att ladda ner som pdf

Johansson, Ellinor. 2011.
Kulturmiljöanalys inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda hem som pdf

Johansson, Ellinor. 2011.
Nordmalings kyrka. Schaktövervakning vid Nordmalings kyrka, Nordmaling sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Sandén, Erik. 2008. 
Särskild arkeologisk utredning inför planerad vindkraftspark på Gabrielsberget, Nordmalings socken och kommun, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (8,2 MB).

Fossum, Birgitta m fl. 2007. 
Arkeologiska utredningar och undersökningar längs med Botniabanan i Västerbottens län 1999 - 2005. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (50,7 MB).

Sundström, Susanne. 2006.
Arkeologisk slutundersökning av Raä 512, gravfält, Nordmaling sn och kn, Västerbottens län
. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (1,5 MB).

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2005. 
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland 2004.
 Antikvarisk rapport Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (7,4 MB).

Andersson, Berit & Löfgren, Maria & Rathje, Lillian & Sundström, Susanne. 2005.
Dokumentation längs Botniabanan. Kulturhistorisk utredning. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (32,7 MB).

Lundberg, Åsa. 2005. 
Arkeologisk undersökning Raä 377, kokgrop. Torrböle 3:40, Nordmaling sn och kn, Västerbottens län
. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (15,7 MB). 

Andersson, Berit. 2004. 
Dokumentation av hällristningar Laxforsen, Raä 332, Nordmaling sn & kn. Västerbottens län. 
Arkeologisk Rapport Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (1,6 MB).

Sundström, Susanne. 2004.
Arkeologisk undersökning Raä 528, härd och boplatsgrop, Långed 2:22, Nordmaling sn, Ångermanland. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (4,8 MB).

Andersson, Berit. 2003. 
Laxforsen. Konsekvensanalys av Raä 332, hällristning, vid Öre älv, Nordmalings socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (3,6 MB).

Andersson, Berit. 2003.
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 648:1 Nordmaling sn & kn. Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (560 kB).

Sandén, Erik. 2003. 
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 648:1 Nordmalings sn och kommun, Ångermanland Västerbottens län. Arkeologisk rapport. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (841 kB).

Sundström, Susanne. 2003.
Arkeologisk undersökning av tomtning, Raä 507, Nordmaling sn och kn, Ångermanland. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,3 MB).

Sundström, Susanne. 2002.
Arkeologisk undersökning av hamn/kajanläggning, Raä 208, Nordmaling sn och kn, Ångermanland. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (5 MB).

Andersson, Berit. 2000. 
Rapporter i Botniabanans spår. Arkeologiska förundersökningar Raä 524, boplatsgrop och Raä 528, härd och boplatsgrop, Nordmaling sn, Ångermanland Raä 162, kokgropar, Hörnefors sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (4,4 MB).

Lundberg, Åsa & Sandén, Erik. 1999. 
Rapport över särskild arkeologisk utredning, etapp 1 Botniabanan 1999: Delsräckorna Jp 62, 71-75 från Västerbottens länsgräns i söder och fram till Klockarbäcken, nordväst Umeå stad. Västerbottens museum, Kulturhistoriska undersökningar.

Huggert, Anders. 1981.
Besiktning av fyndplatsen fornl nr 76, "Stavsjöholm-fyndet", Sunnansjö 3:18, NordmalingKlicka för att ladda ner som pdf

Huggert, Anders. 1977.
Angående fornlämning nr 14 i Nordmalings socken och kommun, Västerbottens länKlicka för att ladda ner som pdf

Jonasson, Bengt-Åke. 1974.
Besiktning av rösen på fastigheten Höglågdal 1:7, Nordmaling sn, Ångermanland. Klicka för att ladda ner som pdf

Anesäter, Stig. 1973.
Rapport över besiktning av "långröse" på hemmanet Höglågdal 1:5, Nordmaling sn, Ångermanland. Klicka för att ladda ner som pdf

Anesäter, Stig. 1973.
Besiktning av anmält fynd av rösen i klapperfält på fastigheterna Hörnsjö 4:9 och 4:6, Nordmaling socken, Västerbotten. Klicka för att ladda ner som pdf

Anesäter, Stig. 1973.
Beskrivning av bronsåldersgravfältet Rösberget, NordmalingKlicka för att ladda ner som pdf

Anesäter, Stig. 1972.
Rapport över besiktning av anmäld misstänkt boplats på Öresbacken på fastigheten Öre 3:3 och 3:9, Nordmaling. Klicka för att ladda ner som pdf

Anesäter, Stig. 1972.
Besiktning av runt röse vid Gräsmyr 5:35, Nordmaling sn, Ån. Klicka för att ladda ner som pdf

Anesäter, Stig. 1971
Angående tidigare ej registrerad ugn av sten å Gräsmyr 8:1 och 10:1, Nordmaling socken, VästerbottenKlicka för att ladda ner som pdf

Anesäter, Stig. 1971.
Undersökning av en stenbyggnad påminnande om en ugn, Gräsmyr, Nordmaling sn, ÅnKlicka för att ladda ner som pdf

Anesäter, Stig. 1971.
Rapport över besiktning av gravfältet Raä 42, Nordmaling. Klicka för att ladda ner som pdf

Zachrisson, Sune. 1968. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar, fornlämning nr 74, Norrfors 1:136, Nordmaling sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Ågren, Per-Uno. 1966.
Angående besiktning av fyndplats och gåva av fynd i Klöse, Nordmaling sn, Västerbotten. Klicka för att ladda ner som pdf

Jansson, Sverker. 1953.
Rapport över arkeologiska undersökningar av Önskasjön inom Nordmaling och Trehörningsjö socknar, Ångermanland. Klicka för att ladda ner som pdf

Serning, Inga. 1953
Besiktning av fynd av trästockar (grav?), Norrfors, Nordmaling, Ångermanland. Länsmuseet Västernorrland - Kulturmiljö-avdelningen. Klicka för att ladda ner som pdf

Lundkvist, Tyko. 1950. 
Mjösjö bys historia. Ett bidrag till tävlingen Vår bys historia. Individuell deltagare. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Råde, Adolf. 1947.
Angående fyra fornföremål som upphittats i Nordmaling, Ångermanland. Klicka för att ladda ner som pdf

Hallström, Gustaf. 1945.
Angående fyndomständighetetna för gjutformsfragment av täljsten till spjutspets av östlig typ i Ledusjö by, Nordmaling sn, VästerbottenKlicka för att ladda ner som pdf 

Hallström, Gustaf. 1945.
Angående ett vid sandtagning påträffat och raserat röse under flat mark i Mo by, Nordmaling sn, Ångermanland. Klicka för att ladda ner som pdf

Råde, Adolf. 1944.
Rapport angående besiktning av stenåldersfynd i Stavsjöholm, Nordmaling, Ångermanland. Klicka för att ladda ner som pdf

Råde, Adolf. 1942
Anmälan om anträffade fornminnen i Nordmaling, Ångermanland. Klicka för att ladda ner som pdf

Hellman, Bo. 1941
Besiktning av ett område där enligt anmälan skulle finnas fornlämningar i Nyåker, Nordmaling sn, Ångermanland. Klicka för att ladda ner som pdf