Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Malå

Malå

Granholm, Nina. 2015
Arkeologisk förundersökning av boplats, RAÄ Malå 98:1, inom fastigheten Malå 6:1, Malå socken & kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 84/15. Klicka för att ladda ner som pdf

Lindgren Hyvönen, Britta. 2013.
Arkeologisk undersökning av härd och kåtatomt, Koppsele RAÄ 231:1(3), Koppsele Lappvall, Malå socken och kommun, Västerbotten. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf.

Andersson, Berit. 2010.
Skog & historia, rapport över kvalitetssäkring av kulturlämningar i Malå sn & kn, Västerbottens län 2010. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som pdf (2,8 MB)

Andersson, Berit. 2009.
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av kulturlämningar i Malå sn & kn. Västerbottens län
. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (2,8MB).

Johansson, Lage. 2009. Kulturvärdesinventering för planerad kraftledning från Ytterberg, Malå till Örträsk, Norsjö, Västerbottens län. Skellefteå museum.Klicka för att ladda ned som PDF (3,5 MB).

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001.
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman,Vilhelmina och Åsele kommuner. 
Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (858 kB).

Aronsson, Kjell-Åke. 1993. 
Inventering av samiska visten i Umeå lappmark 1989. Arbetshandlingar och PM Nr 1993:2. Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner som pdf

Sander, Annika. 1980. 
Rapport över undersökning av härdar m.m, Malådalen 3:1, Malå sn, Norsjö kn, Västerbotten. Skellefteå museum.

Allard, Elisabeth. 1971. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Grytforsens dämningsområde, Skellefte älv, Arvidsjaurs och Malå socknar, Lappland. 1965.
 Text, ritningar och fotografier. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Westerlund, Ernst. 1969. 
Bastuselet m fl byar i Malå socken. (Bastunäs, Håptjärnliden, Ljungby, Lönås, Öberget). Västerbottnisk Allmogekultur. Rapport från Skellefteå museum över kulturhistorisk inventering inom Bastuselets dämningsområde, Malå socken, Skellefteälven.

Norrman, Jan. 1968. 
Rapport över arkeologisk undersökning inom Bastuselforsens dämningsområde, Arvidsjaurs sn, Norrbottens län och Malå sn, Västerbottens län, Lappland. 1968.
 Del I. [Text och fyndtabeller] Del II. [Plan- och profilritningar]. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Sandström, Gunnel & Ågren, Per-Uno. 1967.
Renskötarbefolkningen i Malå. En promemoria sammanställd av Gunnel Sandström och Per-Uno Ågren som bakgrundsmaterial till en fältundersökning våren 1967. Västerbottens museum.

Westerlund, Ernst. 1960.
Sandfors. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).