Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Dorotea

Dorotea

Andersson, Berit. 2015
Sammanställning av projektet Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 307/15. Klicka för att ladda ner som pdf

Edvinger, Kjell & Wennstdt Edvinger, Britta. 2015
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Meddelande nr 1:2015. Länsstyrelsen Västerbotten. Klicka för att ladda ner som pdf

Eliasson, Laila. 2009. Rapport över inventering av forn-och kulturlämningar mellan Brännåker och Storbäck, Dorotea kommun, objekt 847-620. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned som PDF (1,8 MB).

Eliasson, Laila. 2009. Rapport över inventering av forn-och kulturlämningar mellan Brännåker och Storbäck, Dorotea kommun, objekt 847-730. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned som PDF (1,2 MB).

Eliasson, Laila. 2009. Rapport över inventering av forn-och kulturlämningar mellan Brännåker och Storbäck, Dorotea kommun, objekt 847-820. Vilhelmina museum. Klicka för att ladda ned som PDF (1,6 MB).

Lindqvist, Anna. 2009. 
Markhistorisk utredning av vityxne och dubbelbeckasinlokaler. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (4,8 MB).

Andersson, Berit & Granlund, Nina. 2008. 
Fjällens kultur- och naturvärden Fornminnesinventering i tätortsnära miljöer samt Fotodokumentation av landskapets förändringar. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (11,5 MB).

Heinerud, Jans & Löfvendahl, Runo. 2005.
Hällmålningar i Åsele-Doroteaområdet Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten och Riksantikvarieämbetet, Rapport RANE 2005:03. Klicka för att ladda ned som PDF (1,4 MB).

Ellert, Jenny. 2003.
Arkeologisk utredning. Föranledd av planerade vindkraftverk på Mångmanberget och Bliekevare, Dorotea socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (7,2 MB).

Ellert, Jenny. 2003.
Kulturhistorisk utredning utförd med anledning av bildandet av naturreservat på Månsberget, Dorotea socken och kommun, Västerbottens län.
Klicka för att ladda ned som PDF (2,5 MB).

Klang, Lennart & Rathje, Lillian. 1998. 
1997 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Dorotea, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1998:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (6,2 MB).
Klang, Lennart & Skålberg, Pia. 1997. 
1996 års fornminnesinventering i Västerbottens län Blaikfjällsområdet, Dorotea och Vilhelmina kommuner. Kunskapsavdelningen Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ned som PDF (3,2 MB).
Holm, Stig. 1983. 
Rapport från genomgånget bränt benmaterial från Vilhelmina och Dorotea, Lappland. Stockholms universitet, Osteologiska forskningslaboratoriet. Klicka för att ladda ner som pdf
Forsberg, Lennart & Wallin, Jan-Erik. 1983.
Rapport över fornminnesinventering av Ormsjön, Nordflätiken, Avaträsk och norra delen av Bellvikssjön, Dorotea sn och kn, Lappland, Västerbotten med bilaga: Rapport över naturgeografisk undersökning av området kring Ormsjön, Dorotea sn, Lappland Del I-IV. Västerbottens museum.
Del I. Klicka för att ladda ner som pdf 
Del II. Klicka för att ladda ner som pdf
Del III. Klicka för att ladda ner som pdf
Del IV. Klicka för att ladda ner som pdf 
Forsberg, Lennart. 1981. 
Rapport över arkeologiska undersökningar av fångstsamlar- boplatser Raä 84 med verkstadsplats, Raä 182, Raä 183 med grop, LD 43 Ormsjön, Dorotea sn och kn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner pdf
Melander, Jan & Wallin, Jan-Erik. 1980.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 181, Långsele 1:15, Högland, Dorotea sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf
Hvarfner, Harald. 1953. 
Rapport över arkeologiska undersökningar av Rörströmssjöarna i Dorotea sn, Lappland och Tåsjö och Bodum sn, Fjällsjön i Fjällsjö sn samt Fjällsjöälven från Sil till Åkvisslan, Fjällsjö, Ramsele och Ådals-Liden snr, Ångermanland. 1951-1952. Del I. Boplatslokalerna. Text och översiktskarta Del II A-C. Fotografier. Del III. Kartor, planer och profiler. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
Jansson, Sverker. 1951.
Rapport över arkeologiska undersökningar av Fjällsjöälvens källområde, Borgasjön i Dorotea sn, Lappland och Frostvikens sn, Jämtland samt Ormsjön och Arksjön i Dorotea sn, Lappland 1950. Del I: Rapport, foto, planer och profiler samt översiktskartor. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.