Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Åsele

Åsele

Andersson, Berit. 2015
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Bjurholm, Lycksele, Vännäs och Åsele socknar & kommuner. Västerbottens län. 2015. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Edvinger, Kjell & Wennstdt Edvinger, Britta. 2015
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Meddelande nr 1:2015. Länsstyrelsen Västerbotten. Klicka för att ladda ner som pdf

Smeds, Ronny. 2012
Arkeologisk utredning vid Fjällberg i Lycksele och Åsele socknar och kommuner, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 724/11. Klicka för att ladda ner som pdf

Viklund, Bernt Ove. 2011
Inventering efter härdar av samisk typ i Ångermanlands skogsland, på uppdrag av Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum  ino projektet "Saemieh Saepmesne - I det samiska rummet". Rapport 2011:3. Klicka för att ladda ner som pdf

Klang, Lennart. 2009
Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk 2009-09-15. Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner. Västerbottens län. Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av planerad bergtäkt på fastigheterna Bomsjö 1:20 m fl, Åsele kn. Västerbottens län.
Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (992 kB).

Granholm, Nina. 2008. 
Arkeologisk utredning med anledning av planerade vindkraftverk på Storbergkullen, Järvsjökullarna, Granberget och Storberget, Åsele kommun. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten.  Klicka för att ladda ned som PDF (1 MB).

Granholm, Nina & Smeds, Ronny. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av planerade vindkraftverk på Stor-Rotliden samt kraftledningsbygge i Åsele kommun, kraftledningsbygge vid Tuggens kraftstation i Lycksele kommun, samt utmärkning av fångstgropar vid Örån i Lycksele kommun. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (2,1 MB).

Smeds, Ronny 2008.
Kulturhistorisk dokumentation av flottningslämningar i Baksjöbäcken och Hörnån, Västerbottens län. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (8,6 MB).

Heinerud, Jans & Löfvendahl, Runo. 2005. 
Hällmålningar i Åsele-Doroteaområdet, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten och Riksantikvarieämbetet, Rapport RANE 2005:03. Klicka för att ladda ned som PDF (1,4 MB).

Viklund, Bernt-Ove. 2005. Rosenkvartslander, Fredrika sn, Lappland, Västerbottens län. Rapport 2005:3. Klicka för att ladda ner som pdf 

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001.
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman,Vilhelmina och Åsele kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (858 kB).

Rydström, Gunhild. 2000. 
Rapport över undersökning av fångstgrop Raä nr 10:5, Hälla 1:31, Åsele sn och kn, Lappland, Västerbottens län, år 2000. Rapport 6. Skogsmuseet, Lycksele.

Roslund-Forenius, Ylva. 1993. 
Arkeologisk rapport över förundersökning och undersökning inom Volgsjöforsens, Stenkullaforsens och Åseleforsens kraftverks inverkningsområde i Ångermanälven, Vilhelmina och Åsele socknar, Lappland. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Redigerad version Vbm. Klicka för att ladda ned som PDF (6,4 MB).

Sundström, Susanne. 1991. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar, Raä 152, Själberg 1:3, Åsele sn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottens museum.

Sundström, Susanne. 1991. 
Rapport över provundersökning av eventuell fångstgrop i fångstgropssystem, Raä 7, Näset 1:1, Åsele sn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för at ladda ner som pdf

Forsberg, Lennart & Sandström, Lars-Olof. 1989. 
Rapport över arkeologisk undersökning av Åsele gamla kyrkstad och marknadsplats, Raä 393, Åsele sn och kn, Lappland, Västerbotten. Del 1. Text och bilagor. Västerbottens museum.

Forsberg, Lennart & Sandström, Lars-Olof. 1989. 
Rapport över arkeologisk undersökning av Åsele gamla kyrkstad och marknadsplats, Raä 393, Åsele sn och kn, Lappland, Västerbotten. Del II. Fyndförteckningar. Västerbottens museum.

Gardeström, Sten. 1987a. 
Rapport över arkeologisk undersökning Åsele kn, Fredrika sn Raä 77, 79, 124, 125 VM 711/83:2. Bilaga:Rapport över kulturminnesinventering. Skinnmuddselets reglering Stennäs kraftverk. Fredrika och Bjurholms kommuner. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (9,3 MB).

Gardeström, Sten. 1987b. 
Rapport över restaurering av fångstgropar Åsele kn och sn, Rissjön, Raä 260, 263, 264. Västerbottens museum.

Spång, Lars-Göran & Gardeström, Sten. 1987. 
Rapport över kulturminnesinventering. Skinnmuddselets reglering Stennäs kraftverk. Fredrika och Bjurholms kommuner. Västerbottens museum. Ingår även som bilaga i Gardeström 1987a. Klicka för att ladda ned som PDF (2,4 MB).

Sundlin, Harald. 1983.
Rapport angående prospektering och provundersökning av område med hypotetiskt möjliga husrester i Åsele. Riksantikvarieämbetet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Melander, Jan & Wallin, Jan-Erik. 1980. 
Dokumentation och undersökning av hällmålning Raä 151 Simsjölandet 1:1, Åsele sn, Västerbotten. Västerbottens museum.

Loeffler, David. 1979. 
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 393 Åsele Gamla Kyrkstad, Fastighet 1:27 Åsele samhälle, Åsele socken, Lappland. Västerbottens museum.

Allard, Elisabeth & Modig, Agneta. 1977. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby kraftverk Ångermanälven, inom Anundsjö och Junsele snr, Ångermanland, och Åsele sn, Lappland. 1966. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
Del 1. Fornlämning 869-870, Raä 1023-1024. Boplats från stenålder och bronsålder. Hälla, Åsele sn, Lappland.
Del II. Plan- och profilritningar, samt fosfatkartering

Huggert, Anders. 1977. 
Rapport över besiktning och partiell undersökning av fyndplats för ornerad skifferdolk, Borgsjö 2:4, Åsele socken, Västerbottens län 1977-08-21. Västerbottens museum.

Westerdahl, Christer. 1977. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fångstgropar Raä 1068 och 10, Hälla, Åsele sn, La. Västerbottens museum.

Johansson, Tomas. 1970. 
Redovisning av inventering av fornlämningar vid Torvsjön, Åsele socken, Lappland, augusti månad 1970. Västerbottens museum.

Pousette, Sven-Erik  Norrman, Jan. 1964. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby krattverk, Ångermanälven inom Anundsjö och Junsele snr, Ångermanland och Åsele sn, Lappland. 1962-1963. Riksantikvarieämbetet Stockholm.
Del I: Text. Klicka för att ladda ned som PDF (9,7 MB).

Pousette, Sven-Erik. 1964. 
Rapport, över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby kraftverk, Ångermanälven inom Anundsjö och Junsele snr, Ångermanland och Åsele sn, Lappland. 1961. Riksantikvarieämbetet Stockholm.
Del I: Text, plan och profilritningar, översiktskarta. Klicka för att ladda ned som PDF (10,4 MB).
Del II: Fotografier. 

Linder, Astrid. 1961. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby kraftverk, Ångermanälven, inom Anundsjö och Junsele snr, Ångermanland och Åsele sn, Lappland, l958 - 1959. Riksantikvarieämbetet Stockholm.
Del I: Text (undersökning av lokal 863 vid Gamboedan, Åseleälven, Hälla, Åsele sn, La). Klicka för att ladda ned som PDF (11,5 MB).
Del II: Plan- och profilritningar med tillhörande fyndförteckningar.
Del III: Fotografier till del I och II.
Del IV: Flyg- och markfotografier. Del V: Flyg- och markfotografier.
Del VI: Redogörelse från Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i Övre Norrland. (Gunnar Westin). Klicka för att ladda ner som pdf

Rosander, Göran & Linder, Astrid. 1958. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby krattverk, Ångermanälven inom Anundsjö och Junsele snr, Ångermanland och Åsele sn, Lappland. 1957. Riksantikvarieämbetet Stockholm.
Del I: Text. Klicka för att ladda ned som PDF (6,2 MB).
Del II: Markskadekartor, sid 1-30. Klicka för att ladda ner som pdf
Markskadekartor, sid 31-58. Klicka för att ladda ner som pdf

Santesson, O.B. 1930.
Stenåldersundersökningar i Ångermanland. Avskrift 1950. KVHAA.
Klicka för att ladda ner som pdf.