Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Allmänt i länet

Allmänt i länet

Granholm, Nina. 2012
En översiktlig sammanställning av den arkeologisk aktiviteten inom Västerbottens län från 1900-talets början fram till och med år 2011. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit; Fossum, Birgitta; Granholm, Nina & Ljungdal, Ewa. 2008. Kulturmiljövården i fjällområdet i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (67,3 MB).

Andersson, Berit & Granholm, Nina. 2007. 
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland & Övre Norrlands inland 2006. Västerbottens museum / uppdrags-verksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (4,9 MB).

Andersson, Berit; Granholm, Nina & Sandén, Erik. 2007.
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland, Övre Norrlands inland & Renbeteslandet 2007. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (26,3 MB).

Fossum, Birgitta m fl. 2007. 
Arkeologiska utredningar och undersökningar längs med Botniabanan i Västerbottens län 1999 - 2005. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (50,7 MB).

Fossum, Birgitta. 2007. 
Samisk närvaro vid Västerbottenskusten. Rapport från utredning om samisk närvaro vid kusten, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (3,5 MB).

Andersson, Berit; Granholm, Nina & Sandén, Erik. 2005. 
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland & Övre Norrlands inland. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (10 MB).

Andersson, Berit. 2005. Skogsbruksskador på fornlämningar i Västerbottens län. Rapport över 2005 års inventering. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF(971 kB).

Broadbent, Noel. 2005.
Excavation report, Grundskatan, Lappsandberget, Jungfruhamn, Raä 70, Stora Fjäderägg, Snöan, Lövångers kyrkstad, Västerbottens län, Sweden. Arctic Studies Center. Klicka för att ladda ned som PDF (4,6 MB)

Johansson, Lage. 2004
Västerbottens industrihistoriska arv. Inventering av industrimiljöer i Västerbottens län 2000 - 2003. Länsstyrelsen i Västerbotten & Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Sandén, Erik & Andersson, Berit. 2004. 
Skog & Historia. Västerbottens län 2003. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (4,3 MB). 

Sevä, Katarina. 2003.
Det samiska kulturarvet i Västerbottens län. Sameföreningars och samebyars dokumentationsarbeten. Skogsmuseet Lycksele och Länsstyrelsen Västerbotten. Klicka för att ladda ner som pdf

Backman, Malin. 2002. 
Skog och historia i Västerbottens län 2002. Rapport över granskningsinsatser. Arkeologisk Rapport. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (4,0 MB).

Johansson, Helena. 2002. Bevarande av samiska miljöer i Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbottens län Meddelande 4 2002. Umeå.

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001. 
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (858 kB).

Pettersson, Henning & Sandén, Erik. 1999. 
Skoglig kulturhistoria i Västerbottens län. Inventering av kulturlämningar i skoglig miljö 1998-99. Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (9,9 MB). 

Pettersson, Henning & Sanell, Charlotta. 1997.
Skoglig kulturhistoria i Västerbottens län. Inventering av kulturlämningar i skoglig miljö 1997. Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (30,1 MB).

Skålberg, Pia. 1994. 
Arkeologisk dokumentation i övre Norrland av Riksantikvarieämbetets regionkontor i Luleå 1984-1993. En sammanfattning av 10 års fältarbeten. Arbetshandlingar och PM Nr 1994:1 Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå.

Broadbent, Noel. 1987.
Lichenometry and Archaeology. Testing fo lichen chronology on the Swedish North Bothnian Coast. Center for arctic Cultural Research, Research Reports Nr 2, Umeå university.

Hedman, Sven-Donald. 1987.
Rapport över arkeologiska inventeringar av offerplatsmiljö och boplatsmiljö i övre Norrlands inland. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet.

Sjöberg, Rabbe. 1987. 
Vittringsstudier med Schmidt Test Hammer. Tillämpningar inom geomorfologi och arkeologi. Center for arctic Cultural Research, Research Reports Nr 1, Umeå university.

Melander, Jan. 1980. 
Kulturhistorisk inventering av vissa myrar i Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Åsele kommuner, Västerbottens län. Västerbottens museum.

Jirlow, Ragnar. 1927. 
Boskapsskötsel i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11405, daterat 1927, accederat 1937. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv). 

Jirlow, Ragnar. 1927. 
Jordbruk i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11404, daterat 1927, accederat 1927. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv). 

Jirlow, Ragnar. 1927. 
Säljakt och fiske i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11406, daterat 1927, accederat 1937. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Dahlbäck, Sigurd. 1917
N.J. Ekdahld manuskripter hos KVHAA med bilagor, om resor 1827-30 i Norrland, så långt de angå. NORRBOTTENS OCH VÄSTERBOTTENS LANDSKAP. Klicka för att ladda ner som pdf