Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Landskapskonventionen

Landskapskonventionen

Den europeiska landskapskonventionen är en överenskommelse mellan Europarådets medlemmar. Den syftar bland annat till att förbättra skydd, förvaltning och planering  av europeiska landskap.

Konventionen innehåller en tydlig demokratisk aspekt. Sverige har skrivit under konventionen men ännu inte genomfört den. Riksantikvarieämbetet har lämnat ett förslag på hur landskapskonventionen kan genomföras i Sverige.

Svansele dammängar.

Svansele dammängar är ett fint exempel på naturliga slåtterängar som genom överdämning får en rik växtlighet. Här finns fortfarande många ängslador kvar.

Läs mer om landskapskonventionen på Riksantikvarieämbetets webbsida