Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Vårdade och skyltade fornlämningar » Umeå kommun » Rösen, stensättning och skeppssättning vid Mjösjön

Rösen, stensättning och skeppssättning vid Mjösjön

Strax söder om Mjösjön ligger ett gravfält med fyra gravar från bronsåldern. En av gravarna utgörs av en rund stensättning. Där finns också två rösen. Bägge har kantkedja. Dessutom finns här länets enda och Sveriges nordligaste skeppssättning.

  

hitta hit

Skyltat från E12 mellan Umeå och Holmsund.

Skeppssättning, RAÄ 7 Umeå stad.

Gravröse, RAÄ 7 Umeå stad.