Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Vårdade och skyltade fornlämningar

Vårdade och skyltade fornlämningar

I varje kommun har några fornlämningslokaler lyfts fram som representativa för respektive kommuns historia. Variationen bland de utvalda objekten är stor. Här finns allt från rester efter stenåldersbostäder till industrilämningar.

Platserna har tillgängliggjorts genom röjning och markerade stigar. De flesta har försetts med informationsskyltar. Via länkarna till höger hittar du mer information om intressanta platser i respektive kommun samt vägbeskrivningar.

Skylt vid RAÄ 21, 22 och 23, Nordmalings sn.