Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Vägmärke

Vägmärke

Vägmärken, i form av milstenar, skyltar och stolpar markerade avstånd till en viss plats eller till närmaste gästgiveri eller stad. Milstolpar och vägmärken brukar vara uppställda på ett postament av sten. Ibland förekommer den aktuella regentens eller landshövdingens namn.

I länet finns 197 vägmärken registrerade, de flesta efter gamla Kustlandsvägen.

Del av kustlandsvägen.

Ett stycke kustlandsväg strax söder om Nordmaling. 

Gränsmärke mellan Västernorrlands och Västerbottens län.

Gränsmärke från 1769 mellan Västernorrlands och Västerbottens län.