Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Träindustri

Träindustri

Lämning efter anläggning för förädling av trävaror som rester efter spånhyvlar, mindre sågar och större sågverk. Hit räknas även de anläggningar som hör till, till exempel vattenrännor, byggnader, stenkistor, med mera.

I Hyngelsböle i Nordmalings kommun hade byamännen en gemensam såg. Den omnämndes första gången 1759. I dag återstår bland annat en kallmurad grund, en vattenränna och stenmurar.

Läs mera om sågen i Hyngelsböle