Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Tjärdal

Tjärdal

Tjärdalar grävdes oftast in i en sluttningar som gav en naturlig lutning och ett utlopp för tjäran. I vårt skogrika län fanns goda förutsättningar för att framställa tjära, och tjärdalar är en vanlig typ av fornlämning. De flesta anlades troligen under 1500-talet och framåt, en period då tjära var en stor exportvara. Under delar av 1800-talet var Västerbotten den största tjärproducenten i landet. Sökord Kemisk industri. Kort film

Tjärdal vid Balklinten Bjurholm.

Tjärdal vid Balklinten, Bjurholms kommun. Man kan fortfarande se gropen där tjärveden staplades och platsen för rännan, där tjäran rann fram från dalen.

Nybyggd tjärdal i Arvsele, Vindeln.

Nybyggd tjärdal i Arvsele, Vindelns kommun.