Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Stensättning

Stensättning

Förhistoriska gravar. En stensättning har till skillnad från röset, en mera flack profil. Graven kan vara uppbyggd av sten enbart (stenfylld), med jord och sten (övertorvad) eller omges med en stenkrets (ofylld). Även form och storlek varierar. Gravformen förekommer i allmänhet under bronsålder och järnålder. Jfr rösen.

I Röbäck strax söder om Umeå finns ett gravfält med sju ovala stensättningar.

Raä 77:1, Umeå socken. Foto: Krister Hägglund/Skellefteå museum.

Stensättning i Röbäck, Umeå kommun. Kokgropar i närheten har undersökts och daterats till 700–400 f. Kr.

Stensättning vid Prästsjödiket.

Graven vid Prästsjödiket, strax utanför Umeå anlades för ca 3 600 år sedan, under bronsådern. Den var 5,5 x 4 m stor.