Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Stenröjd yta

Stenröjd yta

Markyta som röjts på stenar och jämnats till. Förekommer till exempel på boplatser från förhistorisk tid.

Foto: Vbm/arkiv.

Stenröjd yta i klapperstensfält på Hedräveln i Hössjö, Umeå kommun. Ytan har en oval form, 7 x 3 meter. Det är ovisst när och varför röjningen har skett. Kanske har den samband med spåren av en äldre väg som korsar klapperstensfältet.