Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Skåre/jaktvärn

Skåre/jaktvärn

Ett skydd som använts vid jakt på fågel eller säl. Ett gömställe som byggts av sten och/eller ris.

Skåre

Skåre/jaktvärnet på Sör-Långbergskullen i Hössjö, Umeå kommun, har fin utsikt över Aldertjärn och Bursjöarna.