Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Röse

Röse

Förhistoriska gravar från bronsålder och till viss del även från järnålder. Längs den forna Västerbottenskusten finns en mängd rösen. Den döde har gravlagts under en hög med stenar. Form och storlek varierar, de kan vara runda, ovala eller rektangulära, stora eller små.

Rösena låg en gång väl synliga från havet, men i takt med landhöjningen har de mist sin ursprungliga kustmiljö. Konstruktionen med löst lagda stenar på berghällar har gjort att vind och vatten fått fritt tillträde. Många är dessutom plundrade. Därför är rösen i allmänhet helt fyndtomma.

Gravrösen vid Åheden, Hörnefors.

I Åheden, Umeå kommun finns sju runda rösen och två långrösen. 

Långröse med stenkista, Åheden, Hörnefors.

Det största långröset är 24 x 6 meter. I mitten syns resterna efter en stenkista.