Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Militär anläggning övrig

Militär anläggning övrig

Här registreras sentida militära anläggningar som inte kan föras till andra typer av lämningar. De registreras inte som fast fornlämning.

Raä 287, Nordmaling socken. Foto: Christer Hägglund/Skellefteå museum.

I Långed, Nordmalings kommun finns en befästningsvall från 1809 års krig. Vallen är 108 meter lång och 3–6 meter bred. I vallen finns tre gropar för kanoner.

Befästningsvallen i Långed.