Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Kompassros/väderstreckspil

Kompassros/väderstreckspil

Fornlämningstypen förekommer som ristade figurer eller lagda stenrader. Väderstreckspilar är ofta lagda stenar i form av norrpilar. De förkommer bara vid kusten.

 

Kompassros på Stora fjäderägg, Holmön sn.

Kompassros på ön Stora Fjäderägg, strax utanför Umeå.