Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Kokgrop

Kokgrop

En kokgrop är en grop som använts till att laga mat eller för uppvärmning. I gropen lades upphettade stenar som fisk eller kött kunde tillagas på. Med tiden blev stenarna sköra och sprack. Den arkeologiska termen är skörbränd sten eller skärvsten.

Kokgropar på Gumbodahed.

Kokgropar på Gumbodahed, Robertsfors. I området finns 14 kokgropar. Groparna är runda eller ovala och 1–2 meter stora. Några har undersökts och förkolnat trä har C14-daterats till 700–400 f Kr.

Genomskärning av en avlång kokgrop.

Kokgropen syns ibland som en svacka i terrängen och vid undersökning visar sig en tät packning av skörbränd sten. 

Genomskärning av en rund kokgrop.

Tvärsnitt genom en meterdjup kokgrop med rund botten.