Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Hornsamling

Hornsamling

Hornsamlingar förekommer i det samiska kulturlandskapet och ligger ofta i anslutning till visten. Det är i regel renhorn som samlats i högar. Samlingarna kan vara av betydande storlek.

Hornsamling i fjällmiljö.

Renhorn har lagts på hög.

Hornsamling vid det samiska vistet Tomasvallen, Vilhelmina sn

Hornsamling vid rengärdet på det samiska vistet Tomasvallen i Vilhelmina kommun.