Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Hällbild - hällmålning

Hällbild - hällmålning

Bilder från stenålderns jakt- och fångstsamhällen finns bevarade i form av hällmålningar och hällristningar. I Västerbottens län tillhör de i allmänhet perioden 4 000–2 000 f Kr.

Målningarna påträffas på närmast lodräta bergsbranter och flyttblock ofta med en överskjutande bergsformation som skyddat målningen. De ligger oftast vid sjöar och vattendrag, men i några fall även i skogsmark utan närhet till vatten. Figurerna är målade med en röd färg som är tillverkad av rödockra. Det vanligaste motivet är älgen. I några fall finns även människo- hund- och nätfigurer avbildade. På hällmålningarna vid Finnsforsberget I finns ett 20-tal fiskmotiv – de hittills enda i sitt slag i Sverige.

I länet finns hittills sex kända platser med hällmålningar:

  • Storberget, i Åsele socken
  • Lögdån, nedanför Lögdåkullen i Fredrika
  • Korpberget i Lycksele stad
  • Finnforsberget I, i Skellefteå socken
  • Finnforsberget II, i Skellefteå socken
  • Norsjömorberget, Skellefteå socken


Hällmålning med fiskmotiv, Finnforsberget, Skellefteå sn.

Finnforsberget I, hällmålning med fiskmotiv ligger i Skellefteå kommun. Den hittills enda förekomsten av en avbildad fisk på en hällmålning i Sverige.

Hällmålning, Raä 152, Åsele socken.

Vid foten av Storberget i Åsele kommun finns sju målade figurer, varav fyra är älgar. 

 

Läs mer om hällristningar och hällmålningar i norra Sverige. Klicka för att ladda ned som PDF.