Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Depåfynd

Depåfynd

Fyndplats för ett eller flera föremål som medvetet har lagts ned i marken. Länets mest kända depåfynd påträffades en mil uppströms Byske älv, vid Bjurselet, Skellefteå kommun. Det består av närmare 200 tjocknackiga flintyxor.

Ett ovanligt fynd gjordes på 1940-talet i Vännäsby, Vännäs kommun. Här påträffades 35 pilspetsar tillverkade i mörkgrå kvartsit. 

Pilspetsar

Pilspetsar av kvartsit från Vännäsby. Storlek: 5–13 cm.