Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Boplatsgrop

Boplatsgrop

Boplatsgrop är benämningen på en nedgrävning i marken. Användningen är oklar, de kan ha använts för förvaring, matberedning eller liknande. När groparna ligger i maritim miljö kan de varit framställningsplatser för sältran.

Klapperstensfält med en boplatsgrop.

Boplatsgropar ligger ofta i klapperstensmiljö som här i Håkmark utanför Umeå.

 

Raä 535:3, Umeå socken. Foto: Krister Hägglund/Skellefteå museum.

Oval boplatsgrop, 3x2 meter och drygt en meter djup.