Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd

Fornlämningar och fynd

Från förhistorisk tid finns inga skrivna källor. Det är de föremål och fornlämningar som blivit kvar tills idag som berättar för oss om hur det var då. Även från tidig historisk tid är det skrivna materialet magert och den arkeologiska kunskapen är därför av stor betydelse.

Idag är ca 25000 forn- och kulturlämningar kända i länet och i museernas magasin förvaras tusentals förhistoriska föremål. Varje år påträffas nya fornlämningar och fynd som gör att bilden av vår äldsta historia framträder allt tydligare.

Hällristningslokal vid laxforsen, Öreälven.

På hällarna vid Laxforsen i Öreälven påträffades 1998 länets andra hällristningslokal.

Båtyxa från Ankarsund.

Stenyxan från Ankarsund är ett av de föremål som talar direkt till betraktaren. Den berättar bland annat om hantverksskicklighet, fåfänga och finess.