Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Kontakta oss » Västerbottens museum

Västerbottens museum

Västerbottens Museum i Umeå är länsmuseum med ansvar för hela Västerbottens läns kulturhistoria. Museets främsta uppgifter är att samla, bevara, vårda och synliggöra kulturarvet för nutida och kommande generationer.

Museet har också en omfattande verksamhet när det gäller arkeologiska utredningar och undersökningar.

Kontakt:
Västerbottens Museum, Gammlia
Box 3183
903 04 Umeå
090-16 39 00 (vx)
e-post
Hemsida

Arkeolog Berit Andersson, Västerbottens Museum.
Berit Andersson
090-16 39 12 
e-post

Arkeolog Jans Heinerud, Västerbottens Museum.
Jans Heinerud
090-16 39 15
e-post 

Arkeolog Åsa Lundberg, Västerbottens Museum.
Åsa Lundberg
090-16 39 20
e-post

Arkeolog Erik Sandèn, Västerbottens Museum.
Erik Sandén
090-16 39 23 
e-post

Arkeolog Susanne Sundström, Västerbottens Museum.
Susanne Sundström
090-16 39 25 
e-post

spårfigurer