Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Kontakta oss » Skogsmuseet i Lycksele

Skogsmuseet i Lycksele

Skogsmuseet i Lycksele är ett kulturhistoriskt museum med länsansvar för skogs- och skogsbrukshistoria. Museet ligger i anslutning till Gammplatsens friluftsområde.

Museet genomför även arkeologiska undersökningar. Som exempel kan nämnas undersökningarna av kyrkstaden som ligger inom friluftsområdet. Det rikliga fyndmaterialet förmedlar intressant information om 16- och 1700-talets aktiviteter och kontakter inom regionen och med omvärlden.

Vid museet finns även ett dendrokronologisk laboratorium. Här kan byggnader och träföremål åldersbestämmas med hjälp av årsringar i träd.

Kontakt:
Skogsmuseet,
Box 176,
921 23 Lycksele
0950-379 45
Skogsmuseets Hemsida


Antikvarie med samisk inriktning Mikael Jakobsson

Mikael Jakobsson
Antikvarie, samisk inriktning
0950-177 43
e-post

spårfigurer