Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Kontakta oss » Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen är den myndighet som har till uppgift att tillvarata och samordna statliga intressen för att främja en regional utveckling. Myndigheten beslutar i ärenden som hanteras enligt kulturminneslagen.

Lagen som bland annat omfattar fornminnen, utgör ett starkt skydd och endast i undantagsfall kan länsstyrelsen ge tillstånd för ingrepp i en fornlämning. Avdelningen för kulturmiljö vid länsstyrelsen har ett nära samarbete med länets museer.

Kontakt:
Länsstyrelsen Västerbotten
Kulturmiljö
901 86 Umeå

090-10 70 00 
(vx)
e-post
Hemsida
Katrine Nygren
Katrine Nygren
090-10 72 94
e-post


Jeanette_Joelsson
Jeanette Joelsson
090-10 72 47 
e-post

Nina Karlsson
Nina Karlsson
090-10 72 51
e-post


Helena Wikberg
Helena Wikberg
090-10 72 53
e-post
 

spårfigurer