Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Alla tiders Västerbotten » Litteratur » Vindeln

Vindeln

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Kvartsbrottet på Lillkludden. Skog & Historia i Västerbottens län:9. Umeå. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Tjärbränning i Västerbotten. Skog & Historia i Västerbottens län:42-43. Umeå. Klicka för att ladda ner som pdf

Karlsson, Nina. 2006. Bosättning och resursutnyttjande: miljöarkeologiska studier av boplatser med härdar från perioden 600-1900 e. Kr inom skogssamiskt område. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Biörnstad, Margareta. 2005. Vindelälven - ett genombrott för en ny syn på bevarande. En lång historia - festskrift till Evert Baudou på 80-års dagen. Archaeology and Environment 19. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 57. Umeå.

Westerdahl, Christer. 1981. Gropar - gamla och nya. Västerbotten 1981/4:291-299. Umeå.