Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Alla tiders Västerbotten » Fotografier

Fotografier

På sidan "Högar och gropar" finns fotografier av fornlämningar och andra delar av kulturlandskapet i Västerbottens län.

Bilderna är ordnande kommunvis och efter platsnamn.

Fotograf är Krister Hägglund vid Skellefteå museum.

Högar och gropar

Under länken Kulturarv Västerbotten kan du söka på mängder av bilder från foto- och föremålssamlingar från Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele och Västerbottens museum.

Hällmålningen i Lycksele.