Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Aktuellt » Projekt och uppdrag » Skogens kulturarv i Kvarkenregionen

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen

Cykelstig vid Gargån, Sorsele.

Cykelstigarna byggdes på 1920-talet för att öka framkomligheten i skogen för skogsarbetare och flottare. Stigarna utgör en del av skogens kulturarv.

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen är ett samarbetsprojekt vars mål är att tillgängliggöra och utveckla nyttjandet av våra skogars kulturarv för nutidens brukare, invånare och besökare i Kvarkenregionen.

Verksamheten består i att utveckla en inventerings- och undersökningsmetod anpassad för fältarbete i skogsområden i Kvarkenregionen samt att utveckla rutiner för information samt skötsel och vård av forn- och kulturlämningar.

Under år 2009 har inventeringar av kulturlämningar genomförts, dels i Lövånger socken på svenska sidan, dels i Laihela kommun i Finland. I anslutning till detta ska ortsbor och skogsägare informeras om forn- och kulturlämningar i skogen. Under året ska också en historisk plats göras tillgänglig för allmänheten genom bland annat skyltning.

Under 2011 har områden runt Storkågeträsk, Skellefteå kommun och Stor- och Lillkyro kommuner i Österbotten inventerats. För att nå nya målgrupper till kulturhistoriska lämningar har tre geocacher placerats vid fäbodar runt Lövånger.

 

 

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen är ett EU-projekt inom ramen för Botnia-Atlantica programmet. Samarbetsparter är: Västerbottens museum, Skogsstyrelsen i Västerbottens län, Museiverket och Södra Österbottens skogscentral.

Projektägare är Västerbottens museum.

För ytterligare information kontakta Berit Andersson vid Västerbottens museum. E-post.

Katad tall.

En katad tall är också ett kulturarv.