Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Aktuellt » Projekt och uppdrag » Rock Art in Sápmi

Rock Art in Sápmi

Rock Art in Sápmi är Västerbottens museums stora samarbetsprojekt inför Umeå Kulturhuvudstad 2014. Med hällkonsten, samiska symboler och de nordliga kulturtraditionerna som bas levandegörs, förmedlas, tolkas och beskrivs vår historia, vår samtid och vår framtid. Detta sker genom pedagogiska program för skolbarn, konstutställning, teater- och berättarföreställningar, arkeologiskt bokverk, performance, hällkonstutställning och seminarieverksamhet. Projektet riktar sig till publik, besökare, studenter, elever, sameföreningar, turister och allmänhet i Sápmi. Samarbetsparter är Västerbottensteatern, Skellefteå museum, Skogsmuseet, Museum Anna Nordlander, Giron Sámi Teáhter, NorrlandsOperan, Umeå universitet, Konstfrämjandet i Västerbotten, Glaskonstnär Monica L Edmondson, berättare Love Ersare, konstnär Gunilla Samberg m fl.

Kontakt:
Kristina Kalén
070-621 84 40
kristina.kalen@vbm.se

 

Målad sten i Tromsö, Norge

Ristad älg i Stornorrfors, Västerbotten