Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Aktuellt » Projekt och uppdrag » Kulturarvet i nordskandinaviska gammelskogar (KING)

Projektets mål är att lokalisera, dokumentera, utforska, bevara och tillgängliggöra  kulturlämningar, exempelvis spår från äldre samisk kultur, i våra få kvarvarande nordskandinaviska gammelskogar.

Projektet är ett samarbete mellan antikvariska och skogliga organisationer i Västerbotten och Helgeland i Norge. 

Under 2011 har inventeringar främst bedrivits i Ekopark Jovan i Storumans kommun och i Varnvassdalen i Hattfjelldals kommun på Norska sidan.

Läs mer på projektets hemsida 

Dokumentation av en barktäkt

Projektdeltagarna dokumenterar en barktäkt i Ekopark Jovan