Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Aktuellt » Projekt och uppdrag » Älgen och människan i norr

Älgen och människan i norr

Hällristning: Älg från Stornorrfors, Umeå.

Älgen är det vanligaste motivet bland hällristningarna vid Stornorrfors, Umeå.

Älgen och människan i norr: En mångtusenårig relation.

Projektet fokuserar på relationen mellan människan och älgen i norra Sverige under en 6 000 års period. Samspelet mellan älg, människa och miljö kommer att studeras i ett långtidsperspektiv.

Älgens nutida vandringsmönster, som för närvarande kartläggs med hjälp av GPS-teknik av forskare vid SLU i Umeå, bildar utgångspunkten för de arkeologiska studierna. Förhistoriska boplatser, fångstgropssystem och hällmålningar av älgar kommer att analyseras och jämföras med dagens rörelsemönster hos älgstammen. Arkeologiska fältarbeten i form av inventeringar och utgrävningar är planerade och ett centralt undersökningsområde är sammanflödet mellan Vindel- och Laisälven strax norr om Sorsele. Under fältsäsongen 2009 genomfördes en delundersökning av en boplatsvall vid Laisälven. Undersökningen var en kombinerad seminarie- och forskningsgrävning och ingick i projektet. Ladda ned rapport.

Älgstammens DNA-profil genom årtusendena är ett annat viktigt analysområde, där arkeologiska och genetiska metoder kommer att användas för att kartlägga eventuella förändringar hos älgstammen. DNA från moderna älgar analyseras och jämförs med DNA från ben från förhistoriska älgar, som kan hittas genom utgrävningar av boplatser i inlandet, för att påvisa ev. förändringar i älgpopulationen. Osteologiska analyser av förhistoriska älgben kommer också att utföras för att spåra den förhistoriska människans preferenser i sin älgjakt: Prioriterades tjurar eller kor och var det ungdjur eller äldre djur som prioriterades?

Projektet bedrivs i samarbete med ämnet arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier och Västerbottens Museum. 

Älghuvud i skiffer från Hälla, Åsele 

Övriga forskningsprojekt i ämnet arkeologi vid Institutionen för idé- och samhällsstudier hittar Du här: Länk

 

 

 

 

Hällristning: Människa i Stornorrfors, Umeå

Människofigur bland hällristningarna i Stornorrfors i Umeälven.

 

Skifferfigur i form av ett älghuvud. Det har troligen prytt en kniv eller dolk.

Älghuvud i skiffer, troligen från en dolk eller kniv, från Hälla, Åsele.

För ytterligare information kontakta Thomas Larsson