Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Aktuellt » Projekt och uppdrag

Projekt och uppdrag

En del av den verksamhet som bedrivs vid våra institutioner är inte ordinarie utan utgörs av fristående projekt eller uppdrag, som vanligtvis är begränsade i tid och omfattning.

Projekten kan vara initierade av institutionerna själva eller på uppdrag utifrån. Uppdragen kan vara i form av beställningar av kulturhistoriska- eller arkeologiska undersökningar och utredningar, byggnadshistoriska inventeringar mm. Uppdragsgivare är externa organisationer och institutioner som Vägverket, Banverket, Länsstyrelsen, Svenska Kyrkan m. fl. 


Västerbottens museums uppdragsverksamhet

Hällmålningarna på Finnforsberget.

Hällmålningarna på Finnforsberget är en av de mer än 18000 lämningar som har registrerats inom projektet Skog och historia.

 

Symbol för det arkeologiska året.

Det "Arkeologiska året" var en del av ett treårigt samarbetsprojekt som innebar en satsning på att lyfta fram och berätta om länets tidiga historia.

Arkeologiskt fältarbete inför byggandet av Bottniabanan.

Utredningarna och undersökningarna inför byggandet av Botniabanan var ett uppdrag som sträckte sig över flera år.